Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Ny rapport om ungas inflytande på lokal nivå – ”Det vore ju kul om de frågade nån gång”

Framsidan på Fokus 19, bilden föreställer en ung person med långt rosa hår ute i naturen, som tittar in i kameran.

Unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor och vill vara med och påverka lokalt. Samtidigt upplever de att beslutsfattare varken lyssnar eller bryr sig om deras synpunkter. I praktiken deltar unga sällan i beslutsprocesserna. Det visar MUCF:s nya rapport, som fokuserar ungas möjligheter till inflytande på lokal nivå.

Rapporten bygger på resultat från tre enkätundersökningar: MUCF:s nationella ungdomsenkät, myndighetens attityd- och värderingsstudie samt en enkät till Sveriges kommuner och regioner som MUCF har gjort i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Ungas politiska deltagande 2019. Rapporten baserar sig också på 24 fokusgruppsintervjuer med unga och tjänstepersoner från olika delar av landet.

Ladda ner rapporten och läs mer om resultaten, framgångsfaktorer, hinder och utmaningar.

I rapporten kan du också ta del av MUCF:s förslag för att ökas ungas inflytande.

Länk till MUCF och SKR:s rapport Ungas Inflytande - Ungas inflytande i den lokala beslusprocessen

Texten TACK! på blåtonat foto över auditoriet på rikskonferensen 2019

Tack alla för MUCF:s rikskonferens 2019!

Så var årets rikskonferens slut. Under temat Ungas inflytande samlades över 700 personer i Stockholm för att under två dagar blanda allvar med skratt, ta del av ny kunskap och möta kollegor från hela landet. Vi hade också äran att hälsa såväl H.K.H. Prinsessan Sofia som kultur- och demokratiminister Amanda Lind välkommen, vilket vittnar om temats betydelse och vikt. På mucf.se/rikskonferensen hittar du två filmer där vi har fångat några av konferensens ögonblick samt följt Prinsessan Sofias besök.

Din röst är viktig!

Alla som deltog på konferensen ska ha fått ett mejl med en länk till utvärderingen. Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara på frågorna eftersom de ligger till grund i planeringen inför nästa års konferens! 

STORT TACK till alla deltagare, föredragshållare och utställare. Ni gav alla guldkant på årets rikskonferens. Varmt välkomna tillbaka den 24-25 november 2020. 

Bild av lagboken med texten Sveriges rikes lag. Foto Michael Erhardsson

Kammarrätten ger MUCF rätt angående bidrag till SUM

Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) har brustit i kravet att respektera demokratins idéer. Det slår Kammarrätten i Stockholm fast i en ny dom som innebär att organisationen ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag.

- Det här är en principiellt viktig dom – en av de få domar som finns där det är prövat vad det innebär att verka i enlighet med demokratins idéer. Det innebär också att vi fått rätt i samtliga fall där demokratikriteriet är prövat, säger Lotta Persson, chefsjurist på MUCF.

SUM har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Liksom till kammarrätten krävs prövningstillstånd för att överklagandet ska tas upp.

Länk till MUCF:s pressmeddelande

Länk till Kammarrättens pressmeddelande

En grupp ungdomar sitter på marken och skrattar.

Nationella initiativ behövs för att ge alla unga bra fritid 

I en internationell jämförelse är unga i Sverige aktiva. De allra flesta unga deltar i olika aktiviteter på sin fritid men andelen är lägre i så kallat utsatta områden, på landsbygd och i glesbygd. Unga med begränsade ekonomiska resurser, utrikesfödda tjejer, unga hbtq-personer och unga med funktionsnedsättning är mindre aktiva på sin fritid och deltar inte lika mycket i organiserade fritidsaktiviteter som andra unga. Föreningsdeltagandet bland unga minskar över tid. Andelen barn och unga som har uppdrag i styrelser, kommittéer eller som är ledare minskar också.

Nästa år blir barnkonventionen, som slår fast barns rätt till fritid, del av svensk lagstiftning. Läs mer om ungas fritid i vårt pressmeddelande 

En lång rad glänsande mynt

Fyra miljoner kronor till tre forskningsprojekt om civilsamhället 

MUCF fördelar varje år fyra miljoner kronor som stöd till forskning om det civila samhället. Syftet med bidraget är att genom forskningsprojekt öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället. I år har 35 ansökningar kommit in och MUCF delar ut medel till tre projekt:

  • Marie Nordfeldt, Karlstads Universitet för studien Civilsamhällets (nya?) roller för att motverka hemlöshet? En uppföljande studie (1 201 041 kronor)

  • Niklas Bolin, Mittuniversitetet för studien Unga och organiserad politik. En medlemsstudie av de svenska riksdagspartiernas ungdomsförbund (1 622 064 kronor)

  • Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet för studien Flickors deltagande i idrott och dess potential för inkludering och jämställdhet (1 222 300 kronor)

Beviljade forskningsmedel

Läs gärna mer om forskningsbidraget på MUCF:s webbplats

Texten 18 februari i vitt på orange botten.

Ändrat datum för ansökan om projektbidrag 

Nu är det dags att fundera på ansökningar om projektbidrag till nästa ansökningsomgång. Det gäller statsbidrag till projekt som syftar till att

  • minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet

  • stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället på lokal niv

  • motverka eller förebygga rasism eller liknande former av intolerans

Möjlighet att ansöka om dessa tre bidrag kommer att öppnar den 1 januari och pågå fram till den 18 februari 2020, som är sista ansökningsdag.

Information om vilka ansökningstider som gäller för bidraget ”Värna demokratin mot våldsbejakande extremism” kommer längre fram. Vi skickar ut ett nyhetsbrev lite senare i december där du kan läsa mer om bidragen.

Här kan du läsa mer om våra bidrag

Bild på metodhandboken Youmo i praktiken

Konferensen Rätt att veta livesänds!

Den 10 december arrangerar vi den nationella utbildningsdagen Rätt att veta i Malmö. Den vänder sig till dig som i din yrkesroll möter unga som är nya i Sverige. Utbildningen utgår från youmo.se och handlar om hur du kan prata med unga nyanlända om till exempel hälsa, sex, jämställdhet och relationer. 

För dig som inte har möjlighet att delta på plats sänder vi utvalda delar live via MUCF:s facebooksida den 10 december och andra delar filmas och visas i efterhand.

På mucf.se kan du se tider och vilka delar som livesänds respektive filmas

Skärmdump från ungidag.se, en Sverigekarta där alla kommuner har en egen blå nyans. En kommun är markerad och data som gäller den kommunen visas i en stor blå ruta.

Jämför statistik mellan kommuner och län!

Du har väl inte missat att ungidag.se har statistik även på kommunal och länsnivå? Om du är intresserad av vad det finns för uppgifter för just din kommun, skriv din kommun i sökfältet. Vi har uppdaterat kartfunktionen för att göra det enkelt att få en överblick över landet och lokala variationer.

Surfa in på ungidag.se om du vill veta mer!

Se filmerna från årets kunskapskonferens!

Texten Kunskapskonferensen 2019 på blåtonat foto över föreläsningssituation.

Den 22 oktober 2019 träffades vi på Hotel Courtyard by Marriott i Stockholm för årets kunskapskonferens om det civila samhället, den här gången med temat "Elitism eller engagemang". Målgruppen var tjänstemän och förtroendevalda från offentliga verksamhet och civila samhällets organisationer. Sammanlagt 190 personer deltog i konferensen.

Dokumentation från kunskapskonferensen

KALENDER

MARS
26

Konferens om unga som varken arbetar eller studerar
Tar du beslut om unga som varken arbetar eller studerar?

Då är du välkommen till en konferens där vi sätter fokus på dessa närmare
160 000 unga personer. En dag då vi presenterar ny kunskap och som är fylld av inspiration och utbyte med kollegor från hela landet.

Mer information om program och anmälan kommer på mucf.se, men boka redan nu in datumet i din kalender.

Konferensen är ett samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Dua och Skolverket. 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet