Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Bild på småfåglar på snötäckta grenar. Foto: Maria Brun Thegerström

"2019 ett spännande år - nu väntar ett nytt år och nya viktiga uppgifter"

*|data:head|*

Ett verksamhetsår går nu mot sitt slut och en välförtjänt ledighet står för dörren. MUCF har haft ett mycket spännande år 2019. I början av året flyttades hela kontoret från Stockholm till Växjö och stora delar av personalen är nyrekryterad.

Det har varit ett intensivt men också mycket roligt år. Myndigheten har presenterat flera nya rapporter, fortsatt att utveckla arbete med våra nationella och europeiska bidrag. Vi har arrangerat flera möten, utbildningar och konferenser runt om i Sverige. Vår rapport om ungas attityder och värderingar har väckt stort intresse både bland beslutsfattare och i medier.

Under 2020 fortsätter vi utveckla arbetet med ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. Den nya ungdomspolitiska strategin, som regeringen lägger på riksdagens bord i vår, blir ett viktigt verktyg i det arbetet.

Under nästa år blir FN:s konvention om barnets rättigheter lag och det ställer nya krav på alla som arbetar med personer upp till 18 år. Några viktiga frågor för MUCF under kommande år är ungas upplevda psykiska ohälsa, ökad delaktighet bland unga och civilsamhällets villkor, bland annat när det gäller resultatsbeskrivningar av deras viktiga arbete.

Det här är sista nyhetsbrevet för i år. Vi återkommer i slutet av januari.

God Jul och Gott Nytt År!

Lena Nyberg, generaldirektör

Bild på ungdomar som sitter vid ett skrivbord med dator, block och penna samt böcker. Foto Sirinarth Mekvorawuth

212 miljoner kronor i bidrag fördelas till 105 organisationer 

MUCF fördelar nu totalt 212 miljoner kronor i bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Totalt rör det sig om 105 organisationer runt om i landet. 123 barn- och ungdomsorganisationer har ansökt om organisationsbidrag för 2020. Av dessa får 104 alltså organisationer bifall på ansökan. Bland organisationerna finns till exempel RFSL Ungdom, Romska ungdomsförbundet, Ung Teaterscen, Unga Hörselskadade och Sveriges Frimärksungdom.

Läs mer i vårt pressmeddelande

Dags att anmäla sig till till Lupp 2020!

En film om Lupp som riktar sig främst till tjänstepersoner

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en ungdomsenkät som kommuner, regioner och stadsdelar kan använda för att fatta beslut om unga baserade på kunskap om unga. 2019 deltog cirka 8 400 unga från 21 kommuner och en region. Enkäten har bland annat lett till sektorsövergripande arbete i många verksamheter, att ungdomsfrågor lyfts på den politiska dagordningen, utökade resurser till personal som arbetar med unga och ungdomspolitiska policys och styrdokument.

Information om Lupp och hur man ansöker finns här

Titta gärna på vår nya Luppfilm

Bild på ung flicka som sitter ensam i gångtunnel. Foto Sirinarth Mekvorawuth

Ny rapport om unga hbtq-personers levnadsvillkor

Nästa vecka publicerar vi rapporten "Olika verkligheter! - Unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor". Resultaten bygger på MUCF:s nationella ungdomsenkät, som skickades ut till 5 000 unga mellan 16 och 25 år. under 2018.

Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Den här rapporten lyfter fram hur unga hbtq-personer ser på sina levnadsvillkor. Du hittar rapporten på www.mucf.se nästa vecka.

MUCF bidrar med kunskap och förslag till ny ungdomspolitisk skrivelse

Hösten 2020 ska regeringen lämna in en ungdomspolitisk skrivelse till riksdagen, inklusive ett nytt handlingsprogram för ungdomspolitiken.

MUCF bidrar med kunskap och analys kring utvecklingen av ungas levnadsvillkor i rapporten "Redovisning uppdrag analys till regeringens ungdomspolitik". MUCF föreslår också insatser kring bland annat skolans demokratiuppdrag, bättre stöd för lokalt och regionalt arbete med ungas inflytande samt insatser som underlättar etablering för unga med funktionsnedsättning.

En ungdomspolitisk proposition eller skrivelse har redovisats till riksdagen vid fem tillfällen med ungefär fem års mellanrum. Det senaste tillfället var 2014. Länk till regeringens hemsida.

Moderator Jorge Maria Londoño tillsammans med panel av fem unga som är nya i Sverige på scenen.

Lyckad dag i Malmö om alla ungas rätt till kunskap

Den 10 december genomfördes den nationella utbildningsdagen "Rätt att veta!" i Malmö. Dagen handlar om samtala med unga som är nya i Sverige om hälsa, sexualitet, relationer och jämställdhet, med utgångspunkt från sajten Youmo.se.

Vi vill tacka alla som deltog och medverkade. Särskilt vill vi tacka de unga som delade med sig av sina erfarenheter av att samtala med vuxna om dessa ämnen. Du som inte hade möjlighet att delta i Malmö kan ta del av presentationer och filmer från dagen via MUCF:s webbplats.

Dags att söka projektbidrag - ansök senast den 18 februari!

Statsbidrag: Ungas organisering

Ungas organisering

Bidraget kan sökas av ideella organisationer för lokala projekt som stödjer barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. MUCF:S rapport Fokus 18 - Vilka ska med? Om Ungas sociala inkludering i Sverige visar att unga i landsbygder och utsatta områden generellt upplever lägre social inkludering än unga i städer. Därför väljer MUCF att under 2020 särskilt prioritera projekt som bidrar till att stärka ungas organisering och inflytande i dessa områden genom att avsätta en särskild pott på tre miljoner kronor till sådana projekt.

Läs mer om bidraget Ungas organisering

Statsbidrag: Minska förekomsten av hot och hat

Minska hot och hat i det offentliga samtalet

Bidraget kan sökas av ideella organisationer och stiftelser utan vinstsyfte. Bidraget ska användas för aktiviteter och verksamheter som syftar till att minska hot och hat i det offentliga samtalet och stärka utsatta opinionsbildare och andra som deltar i det offentliga samtalet.

Läs mer om bidraget Minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet

Statsbidrag: Mot rasism och intolerans

Motverka och förebygga rasism och intolerans

Bidraget kan sökas av ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som saknar vinstsyfte. Syftet är att stödja projekt som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans som tar sig uttryck i afrofobi. antisemitism, antiziganism, homofobi eller transfobi, islamofobi eller rasism mot samer.

Läs mer om bidraget Motverka rasism och intolerans

Bild på kursdeltagare som arbetar med post-it lappar på en glasvägg

Sök högskolekursen "Civila samhället i samhället"!

Utbildningen ges av Ersta Sköndal Bräcke högskola och omfattar 7,5 högskolepoäng! I den får du kunskap om det civila samhället, vilken roll det har i samhället och hur förutsättningarna ser ut. I kursen behandlas också konkreta exempel på samverkan mellan offentligt och det civila samhället.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är tjänsteperson inom det offentliga eller inom det civila samhället. Föreläsarna är forskare från universitet och högskolor, offentliganställda tjänstepersoner med specialistkunskaper och företrädare från det civilsamhället. Sista ansökningsdag: 3 april. Datum för träffar: 6-8 maj, 16-18 september och 2-4 december

Här hittar du mer information om utbildningen och hur du söker.

MUCF går in i EU-projekt för att ge unga chans till praktik i Europa

*|data:head|*

MUCF går in som nationell aktör i projektet MOVES (Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth). I projektet får unga som varken arbetar eller studerar mellan 18–30 år göra utlandspraktik i grupp inom EU. Syftet är att unga ska komma i eller närmar sig jobb eller utbildning och därigenom stärka sin självtillit, motivation och handlingskraft. 

En bild på loggan för European Youth Capital 2023

Är din kommun Europas bästa ungdomskommun?

Ta då chansen och ansök om utmärkelsen European Youth Capital 2023. Utmärkelsen har delats ut av European Youth Forum sedan 2009. Varje år får en ny europeisk kommun eller stad chans att visa på sina idéer, projekt och aktiviteter där ungas röster blir hörda och där det finns ett tydligt ungdomsperspektiv. Sista dag för ansökan är 12 januari 2020.

Läs mer om våra internationella nyheter i nyhetsbrevet Vidgade Vyer

MUCF och NOD i samarbete, film där Karin och Eva planerar gemensamma aktiviteter under 2020

MUCF och NOD i samarbete

MUCF samarbetar en hel del med NOD - nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället. Klicka på bilden och möt och Eva och Karin som blickar tillbaka på årets samarbete och planeringen av nästa års gemensamma aktiviteter!

Är du nyfiken på vad vi gör mer inom politiken för det civila samhället? Kika in på mucf.se för mer information om vårt arbete och hur vi samverkar med andra.

Bild på deltagare vid Youth summit i Stockholm i november.  Foto: Joakim Lindgren, LSU

Social inkludering i fokus på nordisk Youth summit

I november genomförde Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, ett tre dagar långt ungdomsdrivet Youth summit i Stockholm inom ramen för Nabo-projektet. Mötet samlade representanter för de nordiska landsråden inklusive Färöarna och Åland. Under mötet diskuterades bland annat resultaten i Naborapporterna.

Åtta rekommendationer lämnades över till Nordiska ministerrådet, den svenska regeringen och Naboprojektet. Ungdomsrepresentanterna genomförde en fördjupande dialog med den svenska kultur- och demokratiministerns statssekreterare och tjänstepersoner från regeringskansliet, nordiska ministerrådet och Mucf. Läs mer om Nabo.

KALENDER

FEB
05

MUCF deltar i Kraftsamling för psykisk hälsa

MUCF deltar i Kraftsamling för psykisk hälsa som Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit initiativ till. Tanken är att skapa en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa. Generaldirektör Lena Nyberg deltar vid första mötet 2020.

FEB
06

Lena Nyberg deltar i Folk och Kultur 

Generaldirektör Lena Nyberg deltar i Folk och Kultur 2020 i Eskilstuna. Hon deltar i seminariet "Ung kultur i förändring – konsekvenser för kulturpolitiken?". Seminariet baseras på rapporten Making Culture. Rapporten som har tagits fram på uppdrag av Nordiska ministerrådet presenterar ny forskning om barns och ungas kulturliv i de nordiska länderna och ger en fördjupad bild av barns och ungas fritidskultur och drivkrafterna bakom denna.

MARS
26

Save-the-date för konferens om unga som varken arbetar eller studerar

Tar du beslut om unga som varken arbetar eller studerar? Då är du välkommen till en konferens där vi sätter fokus på dessa närmare 160 000 unga personer. En dag då vi presenterar ny kunskap och som är fylld av inspiration och utbyte med kollegor från hela landet.

Mer information om program och anmälan kommer på mucf.se, men boka redan nu in datumet i din kalender. 

Konferensen är ett samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Dua och Skolverket.

MAJ
28

Save-the-date för 2020 års Forumkonferens

2020 års Forumkonferens blir den 28 maj i Stockholm. Forumkonferensen arrangeras av MUCF och NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället). Forumkonferensen, som arrangeras vartannat år, är en nationell mötesplats för civilsamhället och myndigheter.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet