Vidgade vyer, december 2019

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus

Gren från ett träd.

Ett verksamhetsår går mot sitt slut och en välförtjänt ledighet står för dörren. Det har varit ett intensivt men också mycket roligt år. Myndighetens internationella verksamhet har fortsatt att utveckla arbetet med våra europeiska bidrag och vi har arrangerat flera möten, utbildningar och skrivarstugor runt om i landet. 

Under 2020 fortsätter vi i samma anda att arbeta med ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. Det gör vi genom att samarbeta med våra kollegor i Europa, i samverkan mellan våra olika verksamheter och uppdrag inom MUCF samt i dialog med Sveriges kommuner, organisationer och föreningar som, precis som vi, brinner för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Det här är sista nyhetsbrevet med internationellt fokus för i år. Vi återkommer i slutet av januari.

Väl mött 2020!

Logga med EU-flagga och texten Europa för medborgarna.

Dags att ansöka om nya projekt inom Europa för Medborgarna

Nu är det klart med 2020 års ansökningstider och prioriteringar för EU-programmet Europa för Medborgarna och dess olika programområden.

Ansökningstiderna är 4 februari 2020 (för Europeisk hågkomst och Vänortssamarbete), 3 mars 2020 (för Nätverk av städer) och 1 september 2020 (för Projekt för det civila samhället, Nätverk av städer och Vänortssamarbete).

Ansökningstider inom Europa för Medborgarna 2020 (MUCF:s webbplats)

Utifrån målen för programmet har EU-kommissionen fastslagit ett antal prioriteringar som projekten bör ta hänsyn till. Prioriteringarna gäller för perioden 2016–2020.

Prioriteringar för programområden för 2020 (PFD på MUCF:s webbplats)

Blädderblock med pennor och lappar på.

Anmäl till inspirationsdag i Helsingborg om EU-bidrag

Den 21 januari 2020 arrangerar Helsingborgs stad och MUCF en dag fullspäckad med inspiration och kunskap om möjligheterna att förverkliga projektidéer med stöd från EU:s ungdomsprogram Erasmus+, Europeiska Solidaritetskåren och Europa för medborgarna. Dagen är kostnadsfri.

Sista dag för anmälan är 16 januari 2020.

Mer information och länk till anmälan (MUCF:s webbplats)

Anmäl till utbildningsdag i Lund om EU-bidrag

Den 11 februari 2020 bjuder MUCF in till utbildning om möjligheterna för organisationer att söka finansiering genom EU:s ungdomsprogram Erasmus+, Europeiska Solidaritetskåren och Europa för medborgarna. Dagen är kostnadsfri.

Sista dag för anmälan är 4 februari 2020.

Mer information och länk till anmälan (MUCF:s webbplats)

Logga Europe Goes Local

EU-nätverk erbjuder studiebesök i Göteborg

Ansök om att delta på ett av två studiebesök på medlemsorganisationen KEKS som samordnar och stöttar kommunala förvaltningar och andra organisationer i arbetet med den öppna ungdomsverksamheten. Under studiebesöket ges en inblick i KEKS metoder och verktyg för att systematiskt följa upp den kommunala ungdomsverksamheten. Presentationer och diskussioner varvas med workshops och besök på ungdomscenter.

Studiebesöken erbjuds antingen 5-7 maj eller 12-14 maj 2020 i Göteborg och riktar sig till tjänstepersoner och politiker som arbetar med unga eller ungdomsfrågor på kommunal nivå.

Program och ansökan 5-7 maj
Sista dag för ansökan är 17 februari 2020.

Program och ansökan 12-14 maj
Sista dag för ansökan är 24 februari 2020.

Studiebesöket arrangeras inom ramen för Europe Goes Local som är ett europeiskt nätverk som arbetar för att stödja arbetet med unga på kommunal nivå. Nätverket koordineras av nationella kontor för Erasmus+ Ung och Aktiv och består idag av 200 medlemmar från omkring 120 kommuner.

Europe Goes Local

Logga European Youth Capital 2023

Är din kommun Europas bästa ungdomskommun?

Ta då chansen och ansök om utmärkelsen European Youth Capital 2023. En utmärkelse som är utformad för att bidra till att lyfta unga människor, främja ungas delaktighet samt stärka ungas europeiska identitet.

Utmärkelsen har delats ut av European Youth Forum sedan 2009. Varje år får en ny europeisk kommun eller stad chansen att visa på sina idéer, projekt och aktiviteter där ungas röster blir hörda och där det finns ett tydligt ungdomsperspektiv. European Youth Capital 2020 är franska staden Amiens.

Sista dag för ansökan är 12 januari 2020.

European Youth Capital (European Youth Forums webbplats)

 

MUCF med i nytt projekt om ungas mobilitet i Europa

MUCF deltar som nationell aktör i projektet MOVES* som går ut på att möjliggöra för unga, 18-30 år, som varken arbetar eller studerar (UVAS) att göra utlandspraktik i grupp inom EU. Syftet med projektet är att unga som står utanför arbetsmarknaden ska komma i eller närma sig jobb eller utbildning och därigenom stärka sin självtillit, motivation och handlingskraft.

Projektet är beviljat av Europeiska socialfonden och samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Utlandspraktiken genomförs av sju lokala delprojekt i olika delar av Sverige. I rollen som nationell aktör kommer MUCF bland annat att hitta synergier med Europeiska Solidaritetskåren (delen som rör jobb och praktik) samt följa utvecklingen av deltagarna genom följeforskning.

*Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth (SKR:s webbplats)

 

Fyra personer på scen under myndighetens konferens.

Tillbakablick: EU-perspektiv på MUCF:s rikskonferens 2019

27–28 november gick årets rikskonferens av stapeln! Under temat Ungas inflytande samlades över 700 personer i Stockholm för att blanda allvar med skratt, ta del av ny kunskap och möta kollegor från hela landet.

Under konferensen erbjöds två seminarium med ett tydligt EU-perspektiv. I det första seminariet lät vi en panel resonera kring hur en europeisk ungdomsstrategi kan användas på lokal nivå samt hur EU-programmen, i synnerhet Europeiska Solidaritetskåren, kan användas för att nå såväl europeiska som lokala ungdomsmål. I det andra seminariet höll vi i en workshop om kraften i det icke-formella lärandet som är centralt i Erasmus+ Ung och Aktiv.

På mucf.se/rikskonferensen hittar du två filmer där vi har fångat några av konferensens ögonblick.

Rikskonferensen är tillbaka i Stockholm den 24–25 november 2020. Varmt välkomna!

Bild från panelsamtalet "Från EU:s ungdomsstrategi till lokal handlingsplan": Från vänster (moderator) Linda Johannesson, Göteborgs stad; Aza Cheragwandi, Sveriges ungdomsrepresentant i EU; Liv Robén, Navigatorcentrum, Östersunds kommun och Jasna Maric Krajacic, policy officer, generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur, Europeiska kommissionen.

Delta i internationella kurser

Från och med den 1 mars 2019 debiteras inte någon deltagaravgift. MUCF och det nationella kontoret som arrangerar kursen står för kostnader för resa, mat och logi samt kursens omkostnader.

Information och villkor för internationella kurser på mucf.se

 

2
jan
2020

Sista dag för ansökan till kursen Training and support for organisations in the Solidarity Corps (TOSCA)

Kursen äger rum 24-28 februari 2020 i Yspertal, Österrike.
Syftet med kursen är att ge dig som arbetar med volontärsprojekt inom Europeiska Solidaritetskåren stöd och kompetensutveckling för att skapa ännu bättre projekt med hög kvalitet. 

Program och anmälan på salto-youth.net

5
jan
2020

Sista dag för ansökan till kursen Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges

Kursen äger rum 17-21 mars 2020 i Slovakien.
Kursen riktar sig till nybörjarorganisationer inom Erasmus+ och till dig som arbetar med unga och vill lära dig mer om ungdomsutbyten och internationella ungdomsprojekt.

Program och anmälan på salto-youth.net

12
jan
2020

Sista dag för ansökan till kursen EYE Opener

Kursen äger rum 2-7 mars 2020 i Budapest, Ungern.
Kursen erbjuder dig som arbetar med unga (över 18 år) att delta tillsammans med 1-2 unga (15-18 år) från din organisation. Syftet är att tillsammans utveckla ungdomsutbyten inom Erasmus+ med hög kvalitet samt hitta möjliga samarbetspartners. 

Program och anmälan på salto-youth.net

13
jan
2020

Sista dag för ansökan till kursen Recognize It! Develop strategies for recognition of youth work

Kursen äger rum 30 mars-5 april 2020 i Berlin, Tyskland.
Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga och som vill utveckla strategier för att främja arbetet med unga samt utveckla och stärka det icke-formella lärandet på nationell och kommunal nivå. 

Program och anmälan på salto-youth.net

17
feb
2020

Sista dag för ansökan till studiebesöket Europe Goes Local in Sweden

Studiebesöket äger rum den 5-7 maj 2020 i Göteborg, Sverige. 
Studiebesöket arrangeras tillsammans med organisationen KEKS och riktar sig till tjänstepersoner som arbetar med unga eller ungdomsfrågor på kommunal nivå. 
Under studiebesöket ges en inblick i metoder och verktyg för systematisk uppföljning av kommunal ungdomsverksamhet.

Program och anmälan på salto-youth.net

24
feb
2020

Sista dag för ansökan till studiebesöket Europe Goes Local in Sweden

Studiebesöket äger rum den 12-14 maj 2020 i Göteborg, Sverige. 
Studiebesöket arrangeras tillsammans med organisationen KEKS och riktar sig till tjänstepersoner som arbetar med unga eller ungdomsfrågor på kommunal nivå. 
Under studiebesöket ges en inblick i metoder och verktyg för systematisk uppföljning av kommunal ungdomsverksamhet.

Program och anmälan på salto-youth.net

Ansök om bidrag

 

4
feb
2020

Sista dag för ansökan om projektmedel inom Europa för Medborgarna. Programområden: Europeisk hågkomst samt Demokratisk delaktighet och engagemang (Vänortssamarbete). 

Europa för Medborgarna

5
feb
2020

Sista dag för ansökan om projektmedel inom Erasmus+ Ung och Aktiv. Programområden: Ungdomsdialog, Strategiska partnerskap samt Ungdomsutbyten och Kompetensutveckling.

Erasmus+

5
feb
2020

Sista dag för ansökan om projektmedel inom Europeiska Solidaritetskåren. Programområden: Volontärprojekt, Solidaritetsprojekt samt Projekt för praktikplatser och jobb. 

Europeiska Solidaritetskåren

3
mars
2020

Sista dag för ansökan om projektmedel inom Europa för Medborgarna. Programområden: Demokratisk delaktighet och engagemang (Nätverk av städer). 

Europa för Medborgarna

Följ oss i
sociala medier
Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på Facebook
Dela detta
nyhetsbrev
Skicka vidare utskicket till en vänDela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+

Erasmus