Vidgade vyer, januari 2020

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus

Loggor Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren

Deadline för bidrag inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren

Den 5 februari 2020 är sista dag att ansöka om bidrag i årets första ansökningsrunda inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.
Totalt genomförs tre ansökningsrundor per program och år. Övriga ansökningstider inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren under 2020 är 30 april och 1 oktober.

Information om programmen samt tips och råd för att skriva ansökan (MUCF:s webbplats)

Välkommen med er ansökan!

Logga Europa för medborgarna

Deadline för bidrag inom Europa för medborgarna

Den 4 februari 2020 är sista dag att ansöka om bidrag inom Europa för medborgarna, programområdena Europeisk hågkomst och Vänortssamarbete.

Övriga ansökningstider inom programmet under 2020 är 3 mars (för Nätverk av städer) och 1 september 2020 (för Projekt för det civila samhället, Nätverk av städer och Vänortssamarbete).

Information om programmet och de olika programområdena (MUCF:s webbplats)

Välkommen med er ansökan!

Anmäl dig till utbildning i Lund om EU-bidrag

Den 11 februari 2020 bjuder MUCF in till utbildning om möjligheterna för organisationer att söka finansiering genom EU:s ungdomsprogram Erasmus+, Europeiska Solidaritetskåren och Europa för medborgarna. Dagen är kostnadsfri.

Sista dag för anmälan är 4 februari 2020.

Mer information och länk till anmälan (MUCF:s webbplats)

Blädderblock med pennor och post it-lappar.

Anmäl dig till utbildning i Jönköping om EU-bidrag

Den 12 mars 2020 bjuder MUCF tillsammans med Jönköpings kommun in till information och utbildning om möjligheterna för organisationer och kommuner att söka finansiering genom EU:s ungdomsprogram. Fokus för dagen kommer att vara Europeiska Solidaritetskåren men vi kommer även att berätta om möjligheterna inom Erasmus+ och Europa för medborgarna. Medverkan är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.

Sista dag för anmälan är 24 februari 2020.

Mer information och länk till anmälan (MUCF:s webbplats)

Bild som visar två tågperronger.

419 svenska ungdomar får upptäcka EU under 2020

Tävlingen DiscoverEU som genomfördes i slutet av 2019 är avslutad. I den fjärde omgången av DiscoverEU delar EU-kommissionen ut omkring 20 000 interrailkort till europeiska ungdomar födda 2001. 419 interrailkort går till svenska ungdomar, vilket ger dem en möjlighet att upptäcka Europa med tåg under 2020.

Fördelningen av hur många interrailkort som delas ut per land baseras på andelen av landets befolkning jämfört med EU:s totala befolkning.

Framåt sommaren 2020 släpper EU-kommissionen nya interrailkort och då är det ungdomar som är födda 2002 som kan ansöka.

DiscoverEU (MUCF:s webbplats)

Ungdomar sitter med ryggen mot kameran i tröjor med texten European Solidarity Corps.

Ny modul i online-utbildning om Europeiska Solidaritetskåren

Är du intresserad av Europeiska Solidaritetskåren men har svårt att komma loss för att delta på en utbildning? Då kan en flexibel online-utbildning om programmet vara något för dig.

Genom utbildningen får du lära dig grunderna i Europeiska Solidaritetskåren och hur du ansöker om projekt.

Del 2 i utbildningen släpptes nyligen. Modulen erbjuder en fördjupad inblick i volontär- och solidaritetsprojekt, bland annat genom ett webbinarium med frågestund.

Utbildningen hålls på engelska via online-sajten HOP som är en del av SALTO-Youth som är ett internationellt resurscentrum för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.

Online-utbildningen Ready, Set, Make the change!

OBS! Kräver att du först skapar ett konto.

Tre tjejer som arbetar med en slägga.

Ny studie: Volontärarbete ökar ungas anställningsbarhet

Unga som deltagit i volontärprojekt får stärkt självförtroende, samarbetsförmåga och anställningsbarhet. Det visar en rapport från Sloveniens nationella kontor för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. Svenska Iter från Göteborgs stad har medverkat i rapporten i och med verksamhetens långa erfarenhet av volontärverksamhet inom EU-programmen.

Forskningsresultaten som har tagits fram i samarbete mellan sexton olika organisationer stärker redan existerande bevis som visar på de positiva effekter som volontärarbete har på ungas anställningsbarhet.

I studien framkommer det hur svårt det är att få samma effekter med mer traditionella studiesätt. Speciellt eftersom unga själva beskriver effekter så som ökat mod, ett mer öppet förhållningssätt och ökad självkänsla. Unga som deltagit i volontärprojekt berättar även hur de har fått lära sig om olika språk, kulturer och platser samt lärt sig samarbeta och kommunicera i högre grad.

Detta är, enligt rapportens slutsatser, viktiga delar som formar ungas framtid och gör dem mer säkra på vad de vill göra. Unga värderar även volontärarbete som något att visa upp i sitt CV.

Rapporten Volunteering Activities – To combat long-term unemployment

Delta i internationella kurser

Från och med den 1 mars 2019 debiteras inte någon deltagaravgift. MUCF och det nationella kontoret som arrangerar kursen står för kostnader för resa, mat och logi samt kursens omkostnader.

Information och villkor för internationella kurser på mucf.se

 

27
jan
2020

Sista dag för ansökan till konferensen Europe talks about Solidarity

Konferensen äger rum den 12-14 mars 2020 i Wien, Österrike. 
Konferensen sätter fokus på begreppet solidaritet inom ungdomssektorn och riktar sig till organisationer som är nyfikna på att komma igång med volontärprojekt inom ramen för Europeiska Solidaritetskåren. 

Program och anmälan på salto-youth.net

16
feb
2020

Sista dag för ansökan till kursen Tools for Youth Exchanges

Kursen äger rum den 5-11 april 2020 i Istanbul, Turkiet. 
Syftet med kursen är att ge dig som arbetar med unga bättre kunskap i olika verktyg för att driva lyckade ungdomsutbyten med deltagarna i fokus.

Program och anmälan på salto-youth.net

17
feb
2020

Sista dag för ansökan till studiebesöket Europe Goes Local in Sweden

Studiebesöket äger rum den 5-7 maj 2020 i Göteborg, Sverige. 
Studiebesöket arrangeras tillsammans med organisationen KEKS och riktar sig till tjänstepersoner som arbetar med unga eller ungdomsfrågor på kommunal nivå. 
Under studiebesöket ges en inblick i metoder och verktyg för systematisk uppföljning av kommunal ungdomsverksamhet.

Program och anmälan på salto-youth.net

24
feb
2020

Sista dag för ansökan till studiebesöket Europe Goes Local in Sweden

Studiebesöket äger rum den 12-14 maj 2020 i Göteborg, Sverige. 
Studiebesöket arrangeras tillsammans med organisationen KEKS och riktar sig till tjänstepersoner som arbetar med unga eller ungdomsfrågor på kommunal nivå. 
Under studiebesöket ges en inblick i metoder och verktyg för systematisk uppföljning av kommunal ungdomsverksamhet.

Program och anmälan på salto-youth.net

15
mars
2020

Sista dag för ansökan till kursen Let's go civic! Youth Exchanges for Civic Engagement

Kursen äger rum den 11-15 maj 2020 i Bonn, Tyskland. 
Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga och som vill arbeta mer med ungas demokratiska deltagande i samhället genom att genomföra ungdomsutbyten inom ramen för Erasmus+. 

Program och anmälan på salto-youth.net

Ansök om bidrag

 

4
feb
2020

Sista dag för ansökan om projektmedel inom Europa för Medborgarna. Programområden: Europeisk hågkomst samt Demokratisk delaktighet och engagemang (Vänortssamarbete). 

Europa för Medborgarna

5
feb
2020

Sista dag för ansökan om projektmedel inom Erasmus+ Ung och Aktiv. Programområden: Ungdomsdialog, Strategiska partnerskap samt Ungdomsutbyten och Kompetensutveckling.

Erasmus+

5
feb
2020

Sista dag för ansökan om projektmedel inom Europeiska Solidaritetskåren. Programområden: Volontärprojekt, Solidaritetsprojekt samt Projekt för praktikplatser och jobb. 

Europeiska Solidaritetskåren

3
mars
2020

Sista dag för ansökan om projektmedel inom Europa för Medborgarna. Programområden: Demokratisk delaktighet och engagemang (Nätverk av städer). 

Europa för Medborgarna

Följ oss i
sociala medier
Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på Facebook
Dela detta
nyhetsbrev
Skicka vidare utskicket till en vänDela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+

Erasmus