Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Välkommen till frukostseminarium om unga hbtq-personer 13 februari!

Foto Michael Erhardsson

Hur kan vi tillsammans förbättra unga hbtq-personers levnadsvillkor? Den frågan är i fokus på det frukostseminarium som MUCF bjuder in till i Stockholm den 13 februari.

MUCF presenterar resultaten från rapporten ”Olika verkligheter - Unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor”. De visar att det är vanligare bland unga hbtq-personer att uppleva begränsningar och inskränkningar av sina levnadsvillkor. Det blir också panelsamtal om dessa skillnader och om vilka insatser som behövs. I panelen: Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Lena Nyberg, generaldirektör MUCF, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket och Jêran Rostam, förbundsordförande i RFSL Ungdom. Seminariet är kostnadsfritt. 

Läs mer och anmäl dig här till frukostseminarium om unga hbtq-personer. 

Dags att anmäla sig till högskolekurs om civila samhället i samhället

Bild med blått filter som visar fyra personer vid ett skrivbord, i möte

Behöver du och din organisation mer kunskap om förutsättningarna för det civila samhället och goda exempel på samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhäl­le?

Då kan kursen ”Civila samhället i samhället” vara något för dig. Kursen ges av Ersta Skön­dal Bräcke högskola i samarbete med MUCF och vänder sig till dig som är tjänsteperson inom offentlig sektor eller är verksam inom idéburen sektor. Kursen omfattar 7,5 högskolepo­äng och inkluderar tre träffar i Stockholm under 2020. Kursen innehåller före­läsningar, uppföljande samtal, inläsning av litteratur och skriv­uppgifter, vars innehåll kopp­las till din egen verksamhet.

Anmäl dig senast den 3 april!

Mer information om kursen Civila samhället i samhället och hur du anmäler dig på mucf.se

Bild på stödmaterial om öppna fritidsverksamheten kopplat till barnkonventionen

Barnkonventionen och öppen fritidsverksamhet - nytt stödmaterial!

Den 1 januari blev FN:s barnkonvention svensk lag, där artikel 31 slår fast barns rätt till fritid, vila och lek. Att barnkonventio­nen blir lag är en central del för ungas rätt till utvecklande och meningsfulla fritidsaktiviteter. I vårt nya stödmaterial kan du som chef eller verksamhetsledare i öppen fritidsverksamhet få verktyg för att tillsammans med din personal möta barnkonventionens krav och i förlängningen göra öppen fritidsverksamhet ännu bättre – för alla barn och ungas bästa. 

Materialet om barnkonventionen och öppen fritidsverksamhet, mucf.se

Tid att söka nationella och internationella projektbidrag

En bild på en trave med mynt, staplade på varandra

MUCF fördelar bidrag så att andra kan genomföra bra verksamhet. Olika bidrag har olika ansökningstider. Här kan du läsa mer om de olika bidragen och vem som kan söka.

  • Europa för medborgarna, deadline 4 februari (Europeisk hågkomst, Demokratisk delaktighet och engagemang: Vänortssamarbete).

  • Erasmus+ Ung och Aktiv, deadline 5 februari (Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga, Ungdomsutbyte, Erfarenhetsutbyte, Innovationsprojekt, Ungdomsdialog).

  • Europeiska Solidaritetskåren, deadline 5 februari (Volontärprojekt, Projekt för praktikplatser och jobb, Solidaritetsprojekt).

  • Nationella projektbidrag, deadline 18 februari (Ungas organisering, Minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet, Mot rasism och intolerans).

En bild på tre skyltar med orden Save the Date

Boka in den 28 maj för årets Forumkonferens!

Forumkonferensen är en nationell mötesplats för dialog mellan det civila samhällets aktörer och representanter från offentliga verksamheter. Konferensen arrangeras vartannat år och hålls i år den 28 maj kl. 10-15 i Stockholm. Den arrangeras av MUCF och NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället).

Mer om programmet, innehållet och hur du anmäler dig kommer att publiceras på www.mucf.se/forumkonferensen-2020.

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Öppen fritidsverksamhet – öppen för alla?

MUCF:s rapporter om ungas fritid visar att det finns strukturella utmaningar för unga med funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter, var tredje väljer bort att delta av rädsla för att bli dåligt bemött.

Vi vet att chefer och fritidsledare efterlyser mer kunskap om inkluderande arbetssätt för unga med funktionsnedsättning Därför påbörjar vi nu arbetet med att ta fram ett nytt stödmaterial med fokus på öppen fritidsverksamhet.

Vad vill du som arbetar i öppen fritidsverksamhet ha stöd med? Vad är viktigt att vi tar med? Har du kanske tips på fritidsverksamheter som arbetar med unga med funktionsnedsättning på ett bra sätt och som kan finnas med som goda exempel?

Hör av dig till utvecklingsledare Zarah Melander.

Luppfilm för tjänstepersoner

Med Lupp kan unga göra sin röst hörd

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Här kan Lupp vara ett värdefullt verktyg. Lupp är en enkät som MUCF har erbjudit sedan 2003 och som över hälften av Sveriges alla kommuner har använt för att följa upp sitt arbete med ungdomspolitiska frågor.

Genom Lupp kan din kommun, stadsdel eller region på ett enkelt sätt ta reda på hur ungas situation ser ut och få svar på frågor direkt av unga. Läs mer om Lupp på mucf.se

I filmen möter du Ebba som berättar varför just Lupp är ett bra verktyg i er lokala ungdomspolitik.

Välkommen med din ansökan senast den 14 februari!

En film med sammandrag av MUCF:s aktiviter iAlmedalen 2019

Samarbete i Almedalen 2020?

Månadsskiftet juni-juli kan tyckas avlägset, men redan nu är planeringen av vårt deltagande i Almedalen 2020 i full gång. Arrangerar din organisation någon aktivitet där experter inom ungdomspolitik eller civilsamhällespolitik kan stärka evenemanget?

Vill ni tillsammans med oss lyfta frågor som rör dessa ämnen? Hör av dig till utvecklingsledare Karin Hellström så hittar vi lösningar och möjligheter för samarbeten!

Bild på Lena Nyberg från riksdagens webbsändning av den öppna utfrågningen

Lena Nyberg talade om ungas psykiska hälsa i riksdagen

Den 23 januari anordnade socialutskottet, socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet en gemensam offentlig utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv. Forskare och representanter från myndigheter, kommuner, regioner och organisationer deltog. MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg talade om "Unga personers psykiska hälsa samt friluftslivets betydelse för den psykiska hälsan" tillsammans med Anna Bessö från Folkhälsomyndigheten.

Lena Nybergs anförande under utfrågningen om psykisk hälsa

Hela utfrågningen om psykisk hälsa

Bild på två unga hbtq-personer som håller varsin flagga i handen. Foto: Syda Productions

28 miljoner i bidrag till 58 etniska och hbtq-organisationer

47 etniska organisationer och elva hbtq-organisationer får dela på totalt 28 miljoner kronor i statsbidrag för 2020. Av 78 organisationer som sökt om organisationsbidrag för 2020 får 58 bifall. Bland organisationerna som nu får bidrag finns till exempel Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, Internationella Kvinnoförbundet, Nordic Bears och SFQ – Sveriges förenade HBTQIA+studenter.

- Det är ungefär lika många organisationer som får bidrag i år jämfört med tidigare år, säger Kenneth Condrup, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF.

Här kan du se vilka organisationer som fick organisationsbidrag.

Tillbakablick på MUCF:s rikskonferens 2019

Höga betyg till MUCF:s rikskonferens

Vi är stolta över att hela 85 procent av deltagarna tyckte att MUCF:s rikskonferens 2019 var värt antingen högsta eller näst högsta betyg! Vi är tacksamma för alla kommentarer och medskick till planeringen av MUCF:s rikskonferens 2020.

På mucf.se finns ett sammandrag av utvärderingen av rikskonferensen

Järnvägsspår. Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

419 svenska ungdomar får upptäcka EU 

Tävlingen "DiscoverEU" som genomfördes av EU-kommissionen i slutet av 2019 är avslutad. I den fjärde omgången av DiscoverEU delas totalt cirka 20 000 interrailkort ut till europeiska ungdomar som är födda 2001. 419 interrailkort går till svenska ungdomar som nu får en möjlighet att upptäcka Europa med tåg under 2020.

Fördelningen av hur många interrailkort som delas ut per land baseras på andelen av landets befolkning jämfört med EU:s totala befolkning. Senare i vår släpper EU-kommissionen nya interrailkort och då kan ungdomar som är födda 2002 ansöka.

Läs mer om DiscoverEU (MUCF:s webbplats)

Bild på unga personer i ett collage av bilder

Konferens om uvas i Stockholm 26 mars 

Välkommen till en konferens om unga som varken arbetar eller studerar. En dag då vi sätter samverkan kring dessa närmare 160 000 unga personer i fokus. Du som deltar får veta vilket stöd som går att få från nationella aktörer i arbetet med uvas. Vi gräver djupare i olika aspekter av samverkan - varför funkar det när det funkar? Vi får dessutom en förhandstitt på en rykande färsk studie där MUCF:s utredare Sara Fransson och Emma Neuman tittar närmare på vilka unga som löper störst risk att permanent hamna i gruppen uvas och vilka vägar som de som lämnat gruppen har tagit.

Program och anmälan till uvas-konferensen hittar du på mucf.se

Vi ses i Stockholm den 26 mars!

Bild på Ellen Gosdoum, chef för avdelningen internationellt samarbete på MUCF. Foto: Lena Olsson Kavanagh

"Ökat intresse i svenska kommuner för volontärer"

MUCF har fördelat totalt cirka 19,9 miljoner kronor (1 768 800 euro) till 44 svenska ungdomsprojekt. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som ska främja internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

- Det har varit ett högt tryck på ansökningar till projektbidrag inom Erasmus+ under hela 2019. Under 2020 bedömer vi att kunna bevilja fler projekt, i synnerhet i den delen av programmet som handlar om ungdomsutbyten, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen internationellt samarbete på MUCF.

Under 2019 har MUCF även beviljat tio svenska organisationer en så kallad Quality Label, en kvalitetsmärkning som innebär att organisationer får ta emot eller sända volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren. 

Läs mer om vilka projekt som får EU-bidrag i vårt pressmeddelande

KALENDER

FEB
03

MUCF:s frågor lyfts i nätverk för civilsamhällespolitik

Nyhetsportalen Altinget.se har skapat ett nätverk för civilsamhällespolitik med nyckelaktörer från offentlig sektor och olika organisationer. Generaldirektör Lena Nyberg är inbjuden som gäst vid första träffen för att tala om "Civilsamhällets medverkan i beslutsprocessen - konkreta verktyg och redskap". Senare i vår gästar även Helene Öberg, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister, Amanda Lind och Georg Andrén, landshövding i Värmland, nätverket.

KALENDER

FEB
06

Lena Nyberg deltar i Folk och Kultur 2020 i Eskilstuna

Vilken syn på barns och ungas kulturutövande kommer till uttryck i dagens kulturpolitik och vilken roll bör kulturpolitiken ha i stödjandet av barns och ungas kulturutövande? Den frågan är i fokus på det seminarium som generaldirektör Lena Nyberg deltar i på Folk och Kultur 2020 i Eskilstuna. Seminariet har rubriken "Ung kultur i förändring – konsekvenser för kulturpolitiken?" och baseras på rapporten Making Culture som har tagits fram på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

KALENDER

FEB
25

Ungas röster om social inkludering i Island

Islands universitet har under hösten 2018 och våren 2019 genomfört fokusgruppsintervjuer med unga på olika platser i Island. Nabo presenterar den isländska rapporten i samband med ett seminarium i Nordens hus i Reykjavik. Nabo-projektet lanserades under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018 och löper över perioden 2018–2020. Syftet är att ta fram kunskap om unga genom att låta unga få komma till tals i frågor som rör deras liv.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet