Till ungdomsstyrelsen.se Nyhetsbrev nr 1/2012
Nyhetsbrevet Vidgade Vyer
Blå linje
 
Bilden föreställer en Europakarta

Sök pengar – bli europé!

Ungdomsstyrelsen är ny kontaktpunkt för EU-programmet Ett Europa för Medborgarna. Kommuner och ideella organisationer kan söka bidrag inom programmet som syftar till att öka samhörigheten mellan invånarna i EU och minska klyftan mellan oss medborgare och EU:s institutioner. Det kan till exempel handla om kommuners eller ideella organisationers arbete med vänorter eller arbete mot rasism. Maximalt belopp är 250 000 euro. Första deadline för att söka bidrag är redan den 15 februari. Nästa chans är 1 juni. Ett Europa för medborgarna.


Skapa kontakter – Go East!
Vill du göra projekt med organisationer i Armenien, Azerbaijan, Georgien, Moldavien, Ukraina eller Vitryssland men saknar kontakter? Då kan du komma till seminariet GO East som går ut på att just skapa kontakter mellan ungdomsorganisationer. Mötet genomförs 4–9 mars i Ukraina. Go East - Ansök snarast!


Bli en bättre mentor för volontärer
Jobbar du med volontärer? Då kan du gå SOHO – utbildningen som lär dig mer om hur du kan öka kvaliteten i volontärprojekt och reflektera över rollen som mentor. SOHO vänder sig till dig som arbetar direkt med volontärer i en mottagande eller sändande organisation. Utbildningen genomförs i Tyskland 13–17 juni. Ansök senast den 25 mars. Bli en bättre mentor.


Fyratusen ungdomar i spännande projekt!
Under 2011 deltog nästan 4 000 svenska ungdomar och ungdomsledare i projekt inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa. Vi fick in ungefär 260 ansökningar och ungefär hälften fick stöd. Sammanlagt delade vi ut cirka 25 miljoner kronor. I år har vi fått ytterligare fem miljoner att dela ut – så skynda att söka: nästa deadline är den 1 maj. Behöver du inspiration? Se vilka organisationer som fått bidrag. Ung och aktiv i Europa.

   

  Tipsa en vän!

Vidgade vyer är en service till dig som är intresserad av Ungdomsstyrelsens internationella ungdomsprogram. Tipsa en vän om Vidgade vyer, klicka här

  Redaktör

Lotta Jarvenius Rössner
Tfn. 08-566 219 32
» e-post

  Ungdomsstyrelsens
  nyhetsbrev

Prenumerera gärna även på Ungdomsstyrelsens nyhetsbrev om du är intresserad av nyheter och information från oss.
» Klicka här för anmälan

  Vi är en statlig myndighet

som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.
» www.ungdomsstyrelsen.se

  Vid tekniska frågor

Har du tekniska frågor om utskicket, så kan du kontakta Ungdomsstyrelsens webmaster - e-post till webmaster.

 

Ungdomsstyrelsen, Box 17 801, SE-118 94 Stockholm, Sverige
Tfn. 08-566 219 00
Fax. 08-566 219 98
» e-post
Vill du inte längre få Vidgade vyer i din inkorg?

 Detta mail skickas med IdRelay