Till ungdomsstyrelsen.se Nyhetsbrev nr5/2012
Nyhetsbrevet Vidgade Vyer
Blå linje
 
Ung och Aktiv i Europa profilbild

Lär dig skriva ansökan

Två kurser för den som vill lära sig hur man skriver en ansökan inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa. Båda genomförs på Ungdomsstyrelsen.
Ungdomsinitiativ: 29 augusti, anmälan 24 augusti.
Ungdomsutbyte: 10 september, anmälan 5 september.


Upplev Europeisk Volontärtjänst
Följ processen av ett projekt från början till slut genom rollspel, diskussioner, reflektioner. Kursen går i Göteborg 29 oktober-1 november. Anmäl dig till kursen om Europeisk Volontärtjänst senast 14 september.


Europa för medborgarna – kurs i Finland
Lär dig om EU-programmet Europa för medborgarna, vilka bidrag som finns att söka och få hjälp med att planera ditt projekt. Utbildningen hålls 15 september i Åbo, Finland. Ansök till kursen om Europa för medborgarna senast 1 september.


Peer to peer – unga lär unga
Utbyt erfarenheter med andra unga från Europa som genomfört eller deltagit i projekt inom Ung och Aktiv i Europa. ”Peer to peer”-metodiken fokuserar på projektledning, processer och ledarskapsfrågor. Första delen av kursen går i Estland 29 oktober–3 november. Ansök till kursen om Peer to peer senast 9 september.


Frukostmöte – Statsbidrag om EU:s framtidsfrågor
Ungdomsstyrelsen bjuder in till frukostmöte den 29 augusti för aktörer som planerar att söka statsbidrag för att belysa EU:s framtidsfrågor. Anmäl dig till frukostmötet om bidraget för EU:s framtidsfrågor senast 27 augusti.


Två bidrag att söka - partnerskap och nyskapande
EU-kommissionen gör två utlysningar om bidrag: Partnerskapsprojekt med aktörer som är engagerade i ungdomsfrågor på europeisk nivå med icke-formella metoder och utbildningsaktiviteter. Ansök om bidrag för partnerskapsprojekt senast 17 september.

Projekt som främjar nyskapande och kvalitativa inslag på området icke-formellt lärande och ungdomsarbete. Ansök om bidrag för nyskapande projekt senast 3 september.

   

  Tipsa en vän!

Vidgade vyer är en service till dig som är intresserad av Ungdomsstyrelsens internationella ungdomsprogram. Tipsa en vän om Vidgade vyer, klicka här

  Redaktör

Vendela Engblom
Tfn. 08-566 219 61
» e-post

  Ungdomsstyrelsens
  nyhetsbrev

Prenumerera gärna även på Ungdomsstyrelsens nyhetsbrev om du är intresserad av nyheter och information från oss.
» Klicka här för anmälan

  Vi är en statlig myndighet

som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.
» www.ungdomsstyrelsen.se

  Vid tekniska frågor

Har du tekniska frågor om utskicket, så kan du kontakta Ungdomsstyrelsens webmaster - e-post till webmaster.

 

Ungdomsstyrelsen, Box 17 801, SE-118 94 Stockholm, Sverige
Tfn. 08-566 219 00
Fax. 08-566 219 98
» e-post

Edit text Edit text Edit text Edit text
Vill du inte längre få Vidgade vyer i din inkorg?

 Detta mail skickas med IdRelay