Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Augusti 2014

Ungdomar

Sök bidrag från Erasmus+ senast 1 oktober

Årets sista ansökningsomgång för Erasmus+ går ut 1 oktober klockan 12.00. Sök bidrag till internationellt ungdomssamarbete, ungdomsutbyten, volontärtjänst, möten mellan unga och politiker och strategiska samarbetsprojekt! Nya ansökningsblanketter finns på MUCF:s webb.

  

Sök bidrag från Europa för medborgarna

Europa för medborgarna erbjuder kommuner, ideella organisationer och andra aktörer att söka pengar för aktiviteter som främjar medborgerligt engagemang. Nästa tillfälle att ansöka är 1 september klockan 12.00 för Demokratisk delaktighet och engagemang: vänortssamarbete, nätverk av städer och projekt för det civila samhället. Bidraget Europa för medborgarna.

  

Sök bidrag till kapacitetsbyggande projekt

Kapacitetsbyggande projekt inom ungdomsområdet ska stötta samarbete och utbyte mellan programländer inom Erasmus+ och partnerländer i övriga världen. Skicka in ansökan till Bryssel senast 2 september klockan 12.00. Ansök på Eacea:s webb.

  

Kurs om volontärtjänst i Bulgarien

Vill du lära dig mer om sändande och mottagande organisationer inom Europeisk volontärtjänst? Gå på kursen SOHO i Bulgarien den 29 oktober-2 november. Sverige har endast två platser. Deltagaravgiften är 1 250 kronor. Ansök senast 1 september på Salto youth:s webb.

  

Praktisera i EU

Vill du praktisera i Ministerrådet, Europadomstolen eller någon annanstans inom EU? Mer om praktiken och olika deadlines på Eurodesk.

  

Anmäl dig till Rikskonferensen
Nu kan du anmäla dig till myndighetens Rikskonferens 4-5 december i Stockholm. I år är temat ungas fritid och organisering.
Program och information
Anmäl dig senast 20 oktober 2014.
Program och information till Rikskonferensen.

Nyhetsbrev och inbjudningar
Prenumerera på våra nyhetsbrev eller få inbjudningar till kurser och konferenser direkt i din mejlbox.

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på Facebook
Dela på FacebookDela på TwitterDela på LinkedInFler delningsalternativ

© Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2014
Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige | Adress: Medborgarplatsen 3, Hiss A, Plan 11 | Telefon växel: 08-566 219 00 | E-post: info@mucf.se | Webbplats: www.mucf.se 

Avregistrering:


Erasmus