Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

September 2014

Ungdomar i möte

Sök bidrag från Erasmus+ senast 1 oktober

Årets sista ansökningsomgång för Erasmus+ går ut 1 oktober klockan 12.00. Sök bidrag till internationellt ungdomssamarbete, ungdomsutbyten, volontärtjänst, möten mellan unga och politiker och strategiska partnerskap. Nya ansökningsblanketter finns på vår webbplats.

Ansökan för Volontärtjänst, Ungdomsutbyte och Utbildning samt nätverksbyggande

Ansökan för Möten mellan unga och politiker

Ansökan för Strategiska partnerskap

Se vilka organisationer som har fått bidrag från Erasmus+ 2014

  

Intresseanmälan för EVS-organisationer

Du behöver bli godkänd som organisation om du vill ta emot eller skicka iväg EVS-volontärer inom Erasmus+. Det måste du ansöka om i god tid innan du skickar in en projektansökan. Tips på hur du söker samt ansökan finns i artikeln Bli godkänd för att sända eller ta emot en volontär.

  

Motarbeta rasism, homofobi och intolerans

Du kan söka bidrag från EU-Programmet Rights Equality and Citizenship (REC) för projekt som handlar om att motarbeta och bekämpa rasism, homofobi och andra former av intolerans. Skicka ansökan till Bryssel senast 12 november klockan 12.

  

Kurs om minoritetsprojekt i Tyskland

Vill du lära dig om utmaningar och möjligheter med att göra ungdomsprojekt som går över gränserna mellan olika religioner eller etniska bakgrunder? Kursen syftar till att stimulera projekt mellan unga från minoritetsorganisationer och andra organisationer. Gå kursen Across the line i Tyskland 1-6 december. Sverige har två platser. Ansök till kursen Across the line i Tyskland senast 6 oktober.

  

Kurs om icke-formellt lärande i Rumänien

Vill du ha inspiration till icke-formellt lärande? Ta del av interaktiva aktiviteter, metoder, workshops och nätverkande i Rumänien på kursen Connector 18-23 november. Sverige har ett fåtal platser. Ansök senast 3 oktober. Ansök till kursen Connector i Rumänien senast 3 oktober.

  

Anmäl dig till Rikskonferensen
Nu kan du anmäla dig till myndighetens årliga Rikskonferens 4-5 december. I år är temat Fritid och organisering.
Program och information
Anmäl dig senast 20 oktober.
Program och information till Rikskonferensen

Nyhetsbrev och inbjudningar
Prenumerera på våra nyhetsbrev eller få inbjudningar till kurser och konferenser direkt i din mejlbox.

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på Facebook
Dela på FacebookDela på TwitterDela på LinkedInFler delningsalternativ

© Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2014
Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige | Adress: Medborgarplatsen 3, Hiss A, Plan 11 | Telefon växel: 08-566 219 00 | E-post: info@mucf.se | Webbplats: www.mucf.se 

Avregistrering:


Erasmus