Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Oktober 2014

Spindelväv

Studiebesök om unga kvinnors entreprenörskap

Studiebesöket vänder sig till dig som arbetar med att stötta ungdomar som vill starta och driva egna projekt. Det har särskilt fokus på unga tjejers initiativkraft och affärsidéer. Studiebesöket sker i Finland 8-12 december med deltagare från Sverige, Turkiet och Finland. Sista ansökningsdag är redan 15 oktober. Information och ansökan till studiebesöket Girls who do.

  

Kontaktskapande seminarium

Seminariet handlar om att skapa kontakter för framtida samarbete i Östersjöregionen för projekt som syftar till demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare och som stimulerar till reflektion om EU:s historia och framtid. Det genomförs i Estland 20-21 november. Ansök senast 24 oktober. Information och ansökan till seminariet Northern bridge to citizenship.

  

Konferens om att öka ungas anställningsbarhet

Konferensen handlar om hur man kan arbeta för att öka ungas anställningsbarhet genom mobilitet, tvärsektoriellt samarbete och genom att dela goda erfarenheter. Konferensen handlar även om att utveckla samarbetet inom och mellan det östliga partnerskapet och EU-länder/Erasmus+ länder. Konferensen genomförs i Lettland 9-12 februari 2015. Ansök senast 31 oktober. Information och ansökan till konferensen Eastern Partnership Youth Forum – Innovative approaches to foster young people's employability.

  

Nordiska bidrag för barn- och ungdomsprojekt

Nordiska ministerrådet ger genom NORDBUK bidrag till barn- och ungdomsprojekt för nordiskt samarbete. Årets sista ansökningstillfälle är 3 november. Information och ansökan till Nordbuks bidrag.

  

Intresseanmälan för EVS-organisationer

Glöm inte att du behöver ansöka om att bli godkänd som organisation om du vill ta emot eller skicka iväg EVS-volontärer inom Erasmus+. Ansökan måste vara inne i god tid innan du skickar in själva ansökan för projektet. Tips på hur du söker samt ansökan finns i artikeln Bli godkänd för att sända eller ta emot en volontär.

  

Anmäl dig till Rikskonferensen
Nu kan du anmäla dig till myndighetens årliga Rikskonferens 4-5 december. I år är temat Fritid och organisering.
Program och information
Anmäl dig senast 20 oktober.
Program och information till Rikskonferensen

Nyhetsbrev och inbjudningar
Prenumerera på våra nyhetsbrev eller få inbjudningar till kurser och konferenser direkt i din mejlbox.

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på Facebook
Dela på FacebookDela på TwitterDela på LinkedInFler delningsalternativ

© Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2014
Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige | Adress: Medborgarplatsen 3, Hiss A, Plan 11 | Telefon växel: 08-566 219 00 | E-post: info@mucf.se | Webbplats: www.mucf.se 

Avregistrering:


Erasmus