NYHETSBREV FRÅN
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

November 2014

Foto. En grupp människor i förgrunden, en husfasad i bakgrunden. 

Ungas inflytande i kommuner och landsting

Nu kan kommuner och landsting söka bidrag för verksamheter som stärker ungas inflytande i den lokala demokratin. 10 november är sista ansökningsdag.
Ungas inflytande i kommuner och landsting

  

Kärlek istället för hat

Idag är det No Hate-dagen. Det är dagen då vi skapar ett digitalt fackeltåg mot näthat och istället kärleksbombar internet. Näthat är vardag för många unga i dag. De möter kränkningar, hot och trakasserier i bloggar, kommentarsfält och sociala medier.
På vår webbplats hittar du artiklar och rapporter om näthat.
Hat på nätet
No Hate-dagen

  

Nya ministrar

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic blir ansvarig minister för ungdomsfrågorna och för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Aida Hadzialic har en bakgrund som jurist och kommunalråd i Halmstad.
Om Aida Hadzialic på regeringens webbplats

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (vår tidigare generaldirektör) blir ansvarig för civilsamhällesfrågorna.
Om Alice Bah Kuhnke på regeringens webbplats

  

Ändrade ansökningstider

Under 2015 kommer projektbidragen för jämställdhet och mot rasism och intolerans endast gå att söka mellan den 15 januari och 16 mars. Om ni har pågående projekt och har funderingar om eventuella fortsättningsår, var god kontakta era handläggare för ytterligare information.
Bidragen för projekt för kvinnors- och ungas organisering kommer år 2015 att gå att söka mellan 15 januari och 16 mars samt en gång under hösten.
Mot rasism och intolerans
Jämställdhetsprojekt

  

Nytryckt

Ses offline finns nu i en ny upplaga. Ses offline är vårt populära metodmaterial om unga, sex och internet. Nu uppe i 40 000 tryckta ex!
Ses offline

Valår i klassrummet
Nu är supervalåret över men skolans demokratiarbete pågår ständigt, därför vill vi i det här numret tipsa om hur skolan kan fortsätta att stimulera till engagemang och intresse för politik och samhällsfrågor.
Valår i klassrummet

  

Konferenser

Hbtq-perspektivet i teori och praktik
En heldagskonferens om hbtq-frågor i offentlig verksamhet. Föreläsningar och interaktiva workshoppar varvas för att öka kunskapen om hbtq-personers situation, och som deltagare kommer du under dagen att få ta del av inspirerande exempel från olika verksamheter.
Datum: Måndagen 8 december
Plats: Stockholm
Kontaktperson:
Elisabet Svedberg, projektledare Socialstyrelsen
e-post: elisabet.svedberg@socialstyrelsen.se
Telefon 075-247 4178
Nyheter
Prenumerera på nyhetsbrevet Vidgade vyer om utbyten och internationellt samarbete.
Inbjudningar
Prenumerera på våra inbjudningar till kurser, utbildningar och konferenser.
Följ oss på FacebookFölj oss på Twitter
Dela på FacebookDela på TwitterDela på LinkedInFler delningsalternativ

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige | Adress: Medborgarplatsen 3, Hiss A, Plan 11 | Telefon växel: 08-566 219 00 | E-post: info@mucf.se | Webbplats: www.mucf.se 

Avregistrering: