NYHETSBREV FRÅN
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Januari 2015

Pappersfigurer på rad.

227 organisationer får organisationsbidrag

227 organisationer får organisationsbidrag 2015. Det är barn- och ungdomsorganisationer, kvinnoorganisationer, etniska organisationer och organisationer för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.
Pressmeddelande

  

De representerar civilsamhället

Organisationerna i partsgemensamt forum för 2015 har utsetts. I Partsgemensamt forum deltar representanter från sexton organisationer och tjänstemän från Regeringskansliet. Forumet träffas 4-5 gånger per år och diskuterar villkoren för det civila samhället.
Det här är partsgemensamt forum

  

Sök bidrag

Nu går det att söka följande bidrag:
kvinnors organisering (projektbidrag), ungas organisering, värna demokratin mot våldsbejakande extremism, jämställdhetprojekt och motverka rasism och intolerans.
Nytt för i år är att de två sistnämnda bidragen endast går att söka nu under våren.
Bidrag

Erasmus+
4 februari är sista ansökningsdag för den första ansökningsomgången i år av Erasmus+. Sök för att göra ungdomsutbyten, europeisk volontärtjänst, kompetensutveckling, utbildning och nätverksbyggande med mera.
Kommuner, ideella organisationer, sociala företag och stiftelser med flera kan söka.
Bidrag

  

Inget att vänta på!

Kan man få våld att upphöra? Ja, tror vi.
I handboken Inget att vänta på har vi samlat viktig kunskap om våld, genus och prevention. Boken är ett bidrag till att göra det förebyggande arbetet möjligt och hållbart över lång tid.
Inget att vänta på

  

Projektguiden

Läs och inspireras av projekt med stöd från myndigheten.
Projektguiden

  

Konferenser

Vestlunddagarna
Om yttrandefrihetens gränser i och utanför vårt land samt medier, makt och demokrati.
Tid: 19-20 mars 2015
Plats: Tollare folkhögskola
Program
Inbjudan och program
Nyheter
Prenumerera på nyhetsbrevet Vidgade vyer om utbyten och internationellt samarbete.
Inbjudningar
Prenumerera på våra inbjudningar till kurser, utbildningar och konferenser.
Följ oss på FacebookFölj oss på Twitter
Dela på FacebookDela på TwitterDela på LinkedInFler delningsalternativ

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige | Adress: Medborgarplatsen 3, Hiss A, Plan 11 | Telefon växel: 08-566 219 00 | E-post: info@mucf.se | Webbplats: www.mucf.se 

Avregistrering: