NYHETSBREV FRÅN
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Mars 2015

Illustration från boken Öppna skolan. Illustratör: C. Kåberg Illustration

Öppna skolan

Skolan ska vara öppen för alla - oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Öppna skolan är ett stödmaterial till personal i skolan om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet.
Beställ och ladda ned Öppna skolan

  

Europeiska ungdomsveckan

Årets Europeiska ungdomsvecka går av stapeln 4-10 maj och uppmärksammas i hela Europa. Temat är ungas deltagande. Hör av er till oss om ni håller i en aktivitet med koppling till unga och EU under den veckan och är intresserade av ett besök. Vi kan berätta hur man arbetar med EU-programmet Erasmus+.
Kontakta Vendela Engblom för mer information.
Erasmus+

  

Forska om civila samhället

Nu kan du som är forskare söka bidrag för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt.
Studier om det civila samhället

  

En följeslagare på vägen

Under 2010-2012 fördelade vi bidrag till verksamheter med yrkesinriktat mentorskap för nyanlända flyktingar. Läs om projekten och vilken effekt insatserna har haft för nyanlända flyktingars etablering.
En följeslagare på vägen

  

Fått och gjort för jämställdhet och mot diskriminering

Under 2011–2014 fördelade vi pengar till nationella minoritets-organisationer för jämställdhet mellan kvinnor och män och mot diskriminering internt inom deras organisationer. I rapporten Fått och gjort beskrivs de projekt som fick bidraget och vilka resultat det har gett.
Fått och gjort

  

Utbildningar och konferenser

Civila samhället i samhället
En högskoleutbildning på 7,5 poäng om det civila samhället.
Tid: Utbildningen pågår 3x3 dagar under vår- och hösttermin 2015
Plats: Campus Ersta i Stockholm och Tollare folkhögskola i Nacka.
Program
Anmäl dig senast 31 mars.
Civila samhället i samhället
Att fördjupa sin kunskap om unga
Verktyg, metoder och arbetssätt som kommuner kan använda sig av för att utveckla sitt ungdomspolitiska arbete.
Tid: 24 april
Plats: Norra Latin, Stockholm
Program
Anmäl dig senast 10 april.
Att fördjupa sin kunskap om unga
Nyheter
Prenumerera på nyhetsbrevet Vidgade vyer om utbyten och internationellt samarbete.
Inbjudningar
Prenumerera på våra inbjudningar till kurser, utbildningar och konferenser.
Följ oss på FacebookFölj oss på Twitter
Dela på FacebookDela på TwitterDela på LinkedInFler delningsalternativ

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige | Adress: Medborgarplatsen 3, Hiss A, Plan 11 | Telefon växel: 08-566 219 00 | E-post: info@mucf.se | Webbplats: www.mucf.se 

Avregistrering: