Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

VIDGADE VYER # 1 - MARS 2015

Bild

Erasmus+ - ansök senast 30 april

Sök pengar för internationellt ungdomssamarbete och strategiska samarbetsprojekt inom Erasmus+, EU-programmet för ungdom, utbildning och idrott. Nästa ansökningsdeadline är 30 april klockan 12.00. För 2015 finns mest pengar att fördela inom programområde 1 där du kan göra utbyten, europeisk volontärtjänst och kompetensutveckling för de som jobbar med unga.

Volontärtjänst, Kompetensutveckling för de som jobbar med unga och Ungdomsutbyte

Strategiska partnerskap

Möten mellan unga och beslutsfattare

Årets programguide finns även på svenska.

  

Sända eller ta emot volontärer

Alla som vill sända eller ta emot volontärer inom Erasmus+ programmet måste lämna in en ansökan för att bli godkända innan de söker projektpengar. Handläggningstiden är vanligtvis 6 veckor, så var ute i god tid.
Bli godkänd för att sända eller ta emot volontärer

  

Europeiska ungdomsveckan

genomförs i hela Europa 4-10 maj, där aktiviteter ordnas över hela landet för att sprida möjligheterna med Erasmus+. Om ni ska hålla i en större informations- eller utbildningsaktivitet om EU och unga under veckan och vill ha besök av MUCF för en presentation av hur kommuner/organisationer kan jobba med ungdomsdelen av Erasmus+, kontakta vendela.engblom@mucf.se så fort som möjligt med en beskrivning av er aktivitet och målgrupp så kan möjligheten finnas att vi kommer just till er.

  

Enkät om näthat

Europarådet genomför just nu en enkät om näthat. Den riktar sig framför allt till unga under 30 år. Senast 22 mars vill Europarådet ha ditt svar. Enkäten finns på 24 språk.
Enkät om näthat

  

2014 i backspegeln

2014 var det första året med Erasmus+ Ung och Aktiv. MUCF har fördelat drygt 3,2 miljoner euro under året. 100 projekt blev godkända. Totalt var det 86 beviljade projekt inom mobilitet: utbyten, europeisk volontärtjänst och kompetensutveckling för de som jobbar med unga, 11 beviljade strategiska partnerskap och 3 beviljade möten mellan unga och beslutsfattare.

  

Utbildning inför ansökan till Erasmus+
Tid: 16 april 2015, kl. 10.00 till 17.00.
Plats: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors lokaler på Medborgarplatsen 3, Plan 11 Söderhallarna, Stockholm.
Program
Anmäl dig senast 9 april. Max 25 platser.

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på Facebook
Dela på FacebookDela på TwitterDela på LinkedInFler delningsalternativ

© Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2014
Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige | Adress: Medborgarplatsen 3, Hiss A, Plan 11 | Telefon växel: 08-566 219 00 | E-post: info@mucf.se | Webbplats: www.mucf.se 

Avregistrering:


Erasmus