Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Juni 2015

Bild

Europa för medborgarna

Vill du jobba för att öka medborgarnas inflytande lokalt och på EU-nivå? Brinner du för frågor där du vill påverka politiken tillsammans med andra? Det kan man göra med stöd från det EU-finansierade programmet Europa för medborgarna.

Frukostmöte om Europa för Medborgarna
Kombinera frukost med information om bidragsmöjligheter! Den 21 augusti kl. 9-10 håller MUCF ett informationsmöte om Europa för Medborgarna.
Anmäl dig senast 18 augusti


Konsultation inför deadline för Europa för medborgarna
Filar du på en bidragsansökan inom Europa för medborgarna? Vill du ha tips på hur du kan öka sannolikheten för att få ett projekt beviljat? Då ska du boka in dig på ett personligt möte med MUCF:s handläggare för Europa för medborgarna den 24 eller 25 augusti.
Anmäl dig här


Skaffa samarbetspartners på kontaktseminariet "Linking Baltic ideas, networking citizenship" i Litauen 14-16 okt 2015
Kontaktseminariet riktar sig organisationer inom det civila samhället och offentliga myndigheter och organisationer som vill etablera kontakter och utveckla projektidéer tillsammans med andra organisationer runt Östersjön. Deltagande länder är Estland, Lettland, Litauen, Sverige och Finland.
Sista anmälningsdag är den 15 september

  

Internationell konferens om ungas entreprenörskap

Hur kan mötesplatser för unga främja ungas egna initiativ och entreprenöriella kompetenser? Hur utvecklar deltagande i fritidsverksamhet ungas förmåga att skapa nya organisationer och affärsidéer? Var med när beslutsfattare, forskare, sociala företagare och ungdomsledare möts i Malmö 24-26 november för att undersöka hur ungdomssektorn främjar ungas entreprenörskap.
Anmäl dig senast 21 juni

  

Utbildning inför ansökan till Erasmus+
Planerar du att lämna in en ansökan till ungdomsdelen av Erasmus+?
Kom på vår skrivarstuga 10 september! Senast 14 augusti måste vi ha din anmälan. Max 25 platser.

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på Facebook
Dela på FacebookDela på TwitterDela på LinkedInFler delningsalternativ

© Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2014
Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige | Adress: Medborgarplatsen 3, Hiss A, Plan 11 | Telefon växel: 08-566 219 00 | E-post: info@mucf.se | Webbplats: www.mucf.se 

Avregistrering:


Erasmus