Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Augusti 2015

Bild

Utbildning inför ansökan till Erasmus+

Planerar du att lämna in en ansökan inom kort till ungdomsdelen av Erasmus+? Kom på vår skrivarstuga 10 september! Senast 1 september måste vi ha din anmälan. Max 25 platser.
Utbildning inför ansökan till Erasmus+

  

Erasmus+ - ansök senast 1 oktober

Sök pengar för internationellt ungdomssamarbete inom Erasmus+ Ung och Aktiv. Nästa ansökningsdeadline är 1 oktober klockan 12.00.

Volontärtjänst, Kompetensutveckling för de som jobbar med unga och Ungdomsutbyte

Strategiska partnerskap

Möten mellan unga och beslutsfattare

  

Film om röda tråden i ansökan

En film om hur du får ihop en kvalitativ Erasmus+ Ung och Aktiv-ansökan. Hänger aktiviteterna tydligt ihop med de mål och prioriteringar som ni har angett för projektet? Är metoderna relevanta för att uppnå det lärande och de effekter ni önskar?
Film om röda tråden i ansökan

  

Webinarium på gång

Under hösten 2015 kommer de första onlineutbildningarna ges om Erasmus+ Ung och Aktiv. Är du intresserad av att delta i en skrivarstuga online? Maila då vendela.engblom@mucf.se

  

Kontaktmöte för Europa för medborgarna

Vill du genomföra projekt inom programmet Europa för medborgarna men saknar partners? Ansök då till kontaktseminarium i Litauen 14-16 oktober 2015. Deltagare är kommuner och organisationer från Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Sista ansökningsdag är den 20 september.
Kontaktmöte för Europa för medborgarna

  

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på Facebook
Dela på FacebookDela på TwitterDela på LinkedInFler delningsalternativ

© Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2014
Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige | Adress: Medborgarplatsen 3, Hiss A, Plan 11 | Telefon växel: 08-566 219 00 | E-post: info@mucf.se | Webbplats: www.mucf.se 

Avregistrering:


Erasmus