NYHETSBREV FRÅN
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Oktober 2015

Lena Nyberg, ny generaldirektör på MUCF

Vi måste synas och höras

MUCF:s nya generaldirektör Lena Nyberg vill sätta myndigheten på kartan. Vår kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhället måste nå ut, säger hon.
Intervju med Lena Nyberg

  

Offentliga tjänstemän är dåliga på dialog med föreningar

Offentliga tjänstemän är dåliga på att skapa en bra och öppen dialog med ideella föreningar. De har också dålig kunskap om deras villkor. Det visar rapporten Villkor för ideella föreningar och trossamfund 2014.
Läs mer och se filmen med projektledare Oscar Svensson

  

Handläggare sökes

Vi söker en handläggare som ska arbeta med ungas etablering i arbets- och samhällsliv.
Handläggare sökes till MUCF

  

Bidrag till lokala resurscenter

Från och med torsdag denna vecka finns det möjlighet att söka ett nytt bidrag. Det är ett bidrag till organisationer som vill skapa lokala resurscenter. Resurscentren ska stärka och stödja människor i deras engagemang, och vägleda de som vill använda sina demokratiska fri- och rättigheter men inte vet hur de ska gå till väga.
Vi kommer att fördela 1 650 000 kronor.
Håll utkik på torsdag på våra bidragssidor.

  

Konferenser

Mentorer i våldsprevention
Om hur man kan arbeta med det våldsförebyggande programmet Mentorer i våldsprevention (MVP), både internationellt och i Sverige.
Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm.
Tid: 3 november 2015, klockan 13.00-16.15.
Program
Program och anmälan till Mentorer i våldsprevention.
Ungas entreprenörskap i Europa
Om ungas entreprenörskap, nätverkande med svenska och internationella aktörer och information om EU-bidrag att söka.
Plats: STPLN, Stapelbäddsgatan 3, Malmö
Tid: 25 november 2015, klockan 16:00-21:00.


Program
Program och anmälan till konferensen Ungas entreprenörskap i Europa.
Nyheter
Prenumerera på nyhetsbrevet Vidgade vyer om utbyten och internationellt samarbete.
Inbjudningar
Prenumerera på våra inbjudningar till kurser, utbildningar och konferenser.
Följ oss på FacebookFölj oss på Twitter
Dela på FacebookDela på TwitterDela på LinkedInFler delningsalternativ

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige | Adress: Medborgarplatsen 3, Hiss A, Plan 11 | Telefon växel: 08-566 219 00 | E-post: info@mucf.se | Webbplats: www.mucf.se 

Avregistrering: