Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Oktober 2015

Ung tjej åker inlines på landsväg

Ungas entreprenörskap i Europa

Välkommen till en inspirationskväll i Malmö den 25 november om sambandet mellan ungdomsarbete och socialt entreprenörskap. Det blir paneldiskussion kring socialt entreprenörskap i praktiken, information om möjliga bidrag från Erasmus+ och forum för nätverksbyggande.
Ungas entreprenörskap i Europa

  

Konferens om Erasmus+ och hälsa

Jobbar du med unga som riskerar alkoholmissbruk eller med unga som på andra sätt riskerar sin hälsa? Åk på konferens i Helsingfors i januari och lär dig om hur andra i Europa jobbar med unga och hälsa. Ansök senast 2 november.
Konferens om Erasmus+ och hälsa

  

Internationell kurs om ungdomsutbyten

Den 15-19 december har du som arbetar med ungdomar möjlighet att åka till Nederländerna på en utbildning hur man designar och genomför ett ungdomsutbyte inom Erasmus+ Ung och Aktiv. Ansök senast 1 november.
Internationell kurs om ungdomsutbyten

  

Onlinekurs om Erasmus+ Ung och Aktiv

En onlinekurs för nybörjare i internationellt ungdomssamarbete där man kan lära sig hur man gör ett ungdomsutbyte, mobilitet för ungdomsledare eller projekt inom Europeisk volontärtjänst. Kursen är på engelska och pågår 2-29 november.
Onlinekurs om Erasmus+ Ung och Aktiv

  

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på Facebook
Dela på FacebookDela på TwitterDela på LinkedInFler delningsalternativ

© Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2014
Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige | Adress: Medborgarplatsen 3, Hiss A, Plan 11 | Telefon växel: 08-566 219 00 | E-post: info@mucf.se | Webbplats: www.mucf.se 

Avregistrering:


Erasmus