Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

December 2015

Bild

Erasmus+ - Ansök senast 2 februari

Sök pengar för internationellt ungdomssamarbete inom Erasmus+ Ung och Aktiv. Nästa ansökningsdeadline är 2 februari klockan 12.00.

  

Fokus: Flyktingfrågor

Med anledning av den pågående flyktingkrisen uppmuntrar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansökningar som på olika sätt handlar om den pågående situationen. Organisationer och kommunala verksamheter som redan arbetar med flyktingfrågor är särskilt uppmuntrade att söka.

Erasmus+ www.mucf.se/erasmus-plus
Programhandledning för 2016 http://www.mucf.se/programhandledning

  

Hjälp inför ansökan – lär dig genom film!

Resurscentret SALTO Participation har tagit fram flera filmer som bland annat visar hur du planerar ett ungdomsutbyte, vilka aktiviteter som kan göras inom kompetensutveckling för ungdomsledare och upptäck grunden för Europeisk Volontärtjänst.

Film om att planera ett ungdomsbyte:
https://www.youtube.com/watch?v=BEs_LY0UBZw

  

Nyhet: Strategiska partnerskap delas upp i två

Från och med 2016 delas Strategiska partnerskap upp i två separata satsningar:

Erfarenhetsutbyten - mindre projekt som framför allt syftar till strategiskt utbyte av erfarenheter. Ungdomsgrupper kan också göra internationella samarbetsprojekt kring egna idéer. http://www.mucf.se/erfarenhetsutbyten

Innovationsprojekt – större projekt för utveckla och sprida nya metoder. Ansökningsdeadline endast en gång per år, 2 februari 2016. http://www.mucf.se/innovationsprojekt

  

Informationsträff i Lycksele 25 januari om Erasmus+ Ung och Aktiv

Vill din organisation eller kommun veta mer om vilka möjligheter som finns för att samarbeta på europeisk nivå? Har din organisation verksamhet för unga som ni vill utöka med ett internationellt projekt? Vill ni veta mer om att ta emot volontärer från ett annat europeiskt land som kan arbeta med flyktingfrågan i er kommun?
Informationsträff i Lycksele 25 januari

  

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på Facebook
Dela på FacebookDela på TwitterDela på LinkedInFler delningsalternativ

© Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2014
Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige | Adress: Medborgarplatsen 3, Hiss A, Plan 11 | Telefon växel: 08-566 219 00 | E-post: info@mucf.se | Webbplats: www.mucf.se 

Avregistrering:


Erasmus