NYHETSBREV FRÅN
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Februari 2016

Bild

Hur har unga det där du bor?

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Missa inte att anmäla din kommun till Lupp 2016. Sista anmälningsdag är 15 februari.
Ungdomsenkäten Lupp

  

Jobbar du med unga nyanlända?

Hör av dig till oss om du ingår i eller känner till ideella verksamheter där unga nyanlända och andra unga möts, som fungerar bra och som kan inspirera andra
Tipsa oss om mötesplatser för unga nyanlända

  

Utredare sökes

Vi söker en utredare som ska arbeta med politikområdet civila samhället.
MUCF söker utredare

  

Civsam.se

CivSam.se är en webbplats för vetenskaplig kunskap om det civila samhället i Sverige. Nu finns nytt innehåll om relationen mellan det civila samhället och folkbildning.
Civila samhället och folkbildning

  

Aktuella bidrag

Förverkliga din idé
15 mars är sista ansökningsdag för att söka bidrag till kvinnoorganisationers projekt, jämställdhetsprojekt, ungas organisering, lokala resurscenter, mot rasism och intolerans och för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Sök bidrag
Nyheter inför årets projektbidragsansökan

Så kan man motverka extremism
Projektet Hoppa av nu arbetar förebyggande för att få unga att lämna gängmiljöer, huliganism och religiös extremism.
Goda förebilder ska få unga på rätt väg

Sommarlovsaktiviteter
I mars kan landets kommuner rekvirera bidrag från MUCF för att ordna gratis sommaraktiviteter till barn 6-15 år.
Sommarlovsaktiviteter

Bidrag till forskning om det civila samhället
Bidrag till studier om samspelet mellan det offentliga samhället, det civila samhället eller marknaden.
Studier om det civila samhället

  

Konsultation och möte

Konsultation med våra handläggare
Skriver du på en bidragsansökan inom Europa för medborgarna? Boka in dig på ett personligt möte med en av våra handläggare för Europa för medborgarna.
Tid: 12 och 15 februari
Program
Läs mer om konsultationen och boka här
Strategiskt möte om flyktingfrågor och integration inom internationellt ungdomssamarbete
Om hur kommuner och organisationer kan arbeta strategiskt med frågor som rör flyktingar och integration inom EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv.
Tid: 19 februari
Plats: Stockholm
Program
Program och anmälan
Nyheter
Prenumerera på nyhetsbrevet Vidgade vyer om utbyten och internationellt samarbete.
Inbjudningar
Prenumerera på våra inbjudningar till kurser, utbildningar och konferenser.
Följ oss på FacebookFölj oss på Twitter
Dela på FacebookDela på TwitterDela på LinkedInFler delningsalternativ

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige | Adress: Medborgarplatsen 3, Hiss A, Plan 11 | Telefon växel: 08-566 219 00 | E-post: info@mucf.se | Webbplats: www.mucf.se 

Avregistrering: