Preheader

Webbversion

Nyhetsbrev från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nyhetsbrev 9 mars

199 miljoner till sommarlovsaktiviteter

23 kommuner har redan hunnit söka sommarlovsbidrag för att ordna gratis aktiviteter till barn 6-15 år. Senast 1 juli 2016 ska kommunerna ha rekvirerat bidraget.

EVS firar 20 års-jubileum

I år firar vi att Europeisk volontärtjänst fyller 20 år. Sedan starten har omkring 75 000 europeiska ungdomar gjort volontärtjänst i ett annat land. Kommuner som vill utveckla ett volontärprojekt kring integration är välkomna att höra av sig till oss.

Förverkliga en idé

15 mars är sista ansökningsdag för att söka bidrag till:

  • kvinnoorganisationers projekt

  • jämställdhetsprojekt

  • ungas organisering

  • lokala resurscenter

  • mot rasism och intolerans

  • för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Bidrag för internationellt ungdomssamarbete

Missa inte heller att söka bidrag inom Erasmus+ för ungdomsutbyte, Europeisk volontärtjänst, kompetensutveckling för personer som jobbar med unga, erfarenhetsutbyten och möten mellan unga och beslutsfattare. Sista ansökningsdag är 26 april kl. 12.00.

Rikskonferensen 2016

MUCF:s rikskonferens är en mötesplats för alla som arbetar med och är engagerade i ungdoms- och civilsamhällesfrågor i Sverige. I år äger den rum 29-30 november i Stockholm.

Nya publikationer

Nu finns det nya publikationer att ta del av. Läs om vårt arbete med tryggare skolor för hbtq-personer, medborgarförslag från unga och Partsgemensamt forums arbete 2015.

17
MAR
2016

Webinarium om EU-bidrag för internationellt samarbete

Delta via din egen dator och lär dig mer om ungdomsutbyten mellan två eller flera länder, om att skicka och ta emot volontärer samt om kompetensutveckling för personer som jobbar med unga.

28
APR
2016

Konferensen Forum för det civila samhället 2016

Samhällets utmaningar - hur möter vi dem gemensamt? Välkommen till en konferens om civilsamhällets villkor och diskutera med företrädare från det civila samhället och myndigheter.

11
MAJ
2016

Civila samhället i samhället

En högskoleutbildning på 7,5 poäng där du som tjänsteman får fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete.

Följ oss på FacebookFölj oss på Twitter Dela på FacebookDela på TwitterDela på LinkedInFler delningsalternativ