Unga som varken arbetar eller studerar minskar inte trots god prognos och Jönköping mobiliserar mot våld. 

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nyhetsbrev 8 november

Fritid för alla?

Var sjätte person mellan 16-29 år uppger att fritiden är det som ger livet mest mening. Men det är relativt få unga som deltar i öppen fritidsverksamhet. 87 procent i åldern 16-25 år uppger att de aldrig besöker dessa verksamheter.
Rapporten Kartläggning av öppen fritidsverksamhet

Unga som varken arbetar eller studerar 

Under det senaste året har fler unga haft lättare att få jobb. Men bilden är inte lika ljus för alla unga, särskilt inte för dem som inte har slutfört gymnasiet. 7,5 procent av unga i åldrarna 16-24 år och 13 procent av 25-29-åringarna är utan jobb eller studerar inte. Det visar nya siffror från Temagruppen Unga i Arbetslivet.
Pressmeddelande

Filmer
Konferensen i Kristianstad på temat Alla unga kan jobba eller studera var fullsatt. Du som inte kunde delta kan nu se filmade föreläsningar och seminarier här.
Filmer från Alla unga kan jobba eller studera

Gräsrötter får Europas landsbygd att leva

250 landsortsbor från fyrtio länder antog 2015 ett gemensamt landsbygdsmanifest. Med manifestet hoppas man påverka politiken och lagstiftningen kring landsbygdsfrågor. Projektet fick bidrag inom delprogrammet Projekt i det civila samhället i Europa för medborgarna-programmet.
Gräsrötter får Europas landsbygd att leva

Jönköping mobiliserar mot våld

I Jönköpings län finns ett aktivt arbete för att stärka barns och ungas rättigheter. Trots detta behövs det ytterligare ansträngningar. Därför samlades Jönköpings län för en gemensam avsiktsförklaring. 
Debattartikel om avsiktsförklaringen

Kalender

1
DEC
2016

Handledarutbildning inom Europeisk volontärtjänst

Utbildning för dig som redan har erfarenhet av att arbeta med EVS-volontärer i rollen som handledare.
Plats: Bromma Folkhögskola, Stockholm.

Handledarutbildning

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+