Lupp - så får du veta mer om hur unga har det i din kommun, nya kurser och publikationer.

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nyhetsbrev 6 december 2016

Unga möter unga 

Move it hjälper nyanlända att hitta fritidsaktiviteter och träffa andra unga i Stockholm. Move it är en av många organisationer som skapat mötesplatser mellan unga nyanlända och unga som är uppvuxna i Sverige.
Läs och inspireras av ungas berättelser och ta del av organisationernas tips på hur du kan göra om du själv vill skapa en mötesplats.
Unga möter unga

Fokus 16

Unga nyanlända inom etableringsuppdraget är en bortglömd grupp, det visar rapporten Fokus 16. Många unga nyanlända saknar idag kunskap om sina rättigheter i det svenska samhället, de har bristande kunskap om viktiga samhällsfunktioner och har svårt att få tillgång till hälsofrämjande aktiviteter.
Pressmeddelande om Fokus 16
Fokus 16 - kartläggning av etableringsuppdraget 
Fokus 16 - verksamhetsexempel och ungas röster

Anmäl din kommun till Lupp 2017

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt där du bor. Nu går det att anmäla sig till Lupp 2017. 
Anmälan till Lupp 2017

Partsgemensamt forum 2017

Afrosvenskarnas Forum för rättvisa, LSU och Unionen är några av de organisationer som företräder civilsamhället i Partsgemensamt forum 2017. I forumet diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. 
Partsgemensamt forum 2017

Högskolekurs i civila samhället

Anmäl dig till en högskoleutbildning på 7,5 poäng där du som tjänsteman får fördjupad kunskap om det civila samhället. Du får också redskap att använda i ditt dagliga arbete.
Civila samhället i samhället

Kalender

16
DEC
2016

Webbseminarium: För och med unga – handledning för att integrera ett ungdomsperspektiv

MUCF har tagit fram en handbok för kommuner, landsting och regioner som vill utveckla sitt arbete med ett ungdomsperspektiv. 
Webbseminarium För med och med unga

9
DEC
2017

Bidragsträffar på fem orter i Sverige

MUCF arrangerar bidragsträffar i Malmö, Borås, Umeå, Växjö och Borlänge. Första träffen är i Borlänge.
Bidragsträff

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+