Preheader

Webbversion

Nyhetsbrevet Vidgade Vyer från
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Februari 2017

Europeisk volontärtjänst, Erasmus+ 30 år och möjligheter

Nyheter 2017

Goda nyheter för 2017 är att avståndsberäkningen, de så kallade distance bands för ungdomsutbyten blir högre, liksom att det finns vissa möjligheter att söka extra medel för extra dyra inrikesresor som är långt från den internationella flygplatsen. Det kommer även finnas möjligheter att för rutinerade EVS-organisationer att söka Strategiskt EVS projekt.

 

Strategiskt EVS-projekt

Är du en erfaren koordinerande EVS-organisation och vill kunna bredda sin verksamhet också mot den privata sektorn. Ett strategiskt användande av Europeisk Volontärtjänst (EVS) sker genom att särskilt lyfta de utmaningar som utgör de övergripande prioriteringarna inom Erasmus+, som att nå ut till ungdomar med begränsade möjligheter och att främja interkulturell kommunikation. I ett strategiskt EVS-projekt eftersträvas samverkan mellan projektägare och relevanta aktörer från privat eller offentlig sektor, vilka kan bidra positivt till genomförande och uppföljning av projektet genom att investera resurser eller kompetens. Att lyfta värdet med Europeisk Volontärtjänst och stärka erkännandet av lärdomar är andra viktiga faktorer i ett strategiskt EVS-projekt. Det som också är nytt är att det går att söka kompletterande aktivitetskostnader som täcker generella kostnader som (el, internet, lokalkostnader, permanent personal, etc.)

För mer information läs i programhandledningen.

 

Erasmus+ - ansök senast 26 april

Sök pengar för internationellt ungdomssamarbete inom Erasmus+ Ung och Aktiv senast 26 april kl. 12.00. Ansökningar som rör flyktingar, asylsökande eller nyanlända är särskilt prioriterade.

Volontärtjänst, Kompetensutveckling för de som jobbar med unga och Ungdomsutbyte 

Strategiska partnerskap - Erfarenhetsutbyten 

Möten mellan unga och beslutsfattare

 

Europeiska solidaritetskåren

Den europeiska solidaritetskåren är ett nytt EU-initiativ som skapar möjligheter för unga att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands som gynnar samhället och människor i Europa. Enda möjligheten just nu att kunna delta genom solidaritetskåren är via Europeisk volontärtjänst (EVS).

För mer information om EVS och solidaritetskåren läs här:

https://www.mucf.se/volontar

http://europa.eu/youth/soliDarity_sv

 

Skrivarstuga för ansökan inom Erasmus+ Ung och Aktiv 6 mars

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och sport som pågår mellan 2014 och 2020. Denna kurs riktar sig till dig som har planer på att lämna in en ansökan för projekt inom ungdomsdelen av programmet; Erasmus+ Ung och Aktiv, till ansökningsdatumet 26 april. Under kursen går vi igenom grunderna för Erasmus+ Ung och Aktiv och frågorna som ställs i ansökningsformuläret. Max 24 platser.

Anmälan

 

Delta på internationella utbildningar

En nybörjar kurs för dig som aldrig deltagit i Erasmus+. Den sammanför ungdomsledare som arbetar lokalt med unga människor i hela Europa. Det ger er en första erfarenhet av internationellt ungdomsarbete och introducerar er till möjligheterna att arbeta i en internationell miljö att använda Erasmus+ ung och aktiv. Det är två aktiviteter, en i Tyskland och en i Tjeckien.

Anmäl er via Appetiser


Var med och sprid information om firandet av Erasmus+ 30 år

Erasmus+ har sedan starten gett fler än nio miljoner människor möjlighet att åka till ett annat land och pröva sina vingar. I år fyller programmet 30 år och det firas över hela Europa. Kommissionen har lanserat kampanjen ”Faces of the Erasmus+ generation”, där tidigare deltagare berättar hur Erasmus+ förändrat deras liv. Vare sig det handlar om utlandsstudier som ledde till jobb, en volontärtjänst som ledde till en dröm - eller något helt annat - så har programmet berikat liv och vidgat vyer sedan 1987.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_sv


Deadline för Europa för medborgarna 1 mars

Den 1 mars är det deadline för ansökan inom Europeisk hågkomst, vänortssamarbete, nätverk av städer och projekt för det civila samhället. En uppdaterad programhandledning finns för året.

För dig som vill veta mer och få tips innan du skickar in din ansökan kontakta oss för enskilda konsultationer.

Ansökan

Ni ansöker hos det centrala programkontoret EACEA i Bryssel. Ni måste registrera organisationen i en separat databas innan ansökan kan göras.

 

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+

Erasmus