Aktuella konferenser, nya publikationer och ny Rikskonferens 2017!

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

7 mars 2017

Tjej i blå overall och gula hörselskydd arbetar i verkstadsmiljö

Det stora steget

Rapporten Det stora steget handlar om ungas övergång mellan skola och arbete. Rapporten visar bland annat att resultaten i grundskolan påverkar ungas etablering på arbetsmarknaden. Bland unga som gått ut gymnasiesärskolan är andelen som varken arbetar eller studerar 68 procent vid 27 års ålder.

Rapporten Det stora steget

Temagruppen Unga i arbetslivet 
Temagruppen Unga i arbetslivet tar fram aktuell och fördjupad kunskap om unga som varken arbetar eller studerar.
Vill du veta hur många ungdomar i er kommun som finns i gruppen unga som varken arbetar eller studerar (uvas)? Gå in på Temagruppens databas och ta fram uvas-statistik.

Uvas-statistik på Temagruppens webbplats

Alla barn ska vara med!

283 av 290 kommuner i Sverige genomförde sommarlovsaktiviteter för fler än 600 000 barn och unga i åldern 6–15 år under 2016. I rapporten Alla barn ska vara med kan du läsa mer om de effekter som satsningen har fått hittills samt om de framgångsfaktorer och hinder som kommunerna har rapporterat om.

Alla barn ska vara med!

Vem vill du se och höra?

Vi är igång med planeringen av MUCF:s rikskonferens 2017. Årets tema är ungas sociala inkludering och delaktighet. Tipsa oss gärna om föreläsare, verksamheter eller seminarier som just du vill se!

Mejla oss!

Partsgemensamt forum 2016


I Partsgemensamt forum träffas representanter från regeringen och det civila samhället för att föra en jämbördig dialog. Under 2016 representerades det civila samhället av sexton organisationer. Läs om de frågor som diskuterades och de förslag till förändringar som kom fram under 2016.

Skriften Partsgemensamt forum 2016

Kalender

16
MAR
2017

Alla kan vinna på samverkan
Ett webbseminarium om hur den så kallade koden kan ge stöd för att arbeta med samverkan mellan offentlig och idéburen sektor.
Alla kan vinna på samverkan

28
MAR
2017

Startkonferens för ungdomsenkäten Lupp 2017
För dig som ska jobba med Lupp som verktyg för en kunskapsbaserad lokal ungdomspolitik.
Startkonferens Lupp 2017

29
MAR
2017

För och med unga
Konferens om att arbeta med ett ungdomsperspektiv för att förebygga våld och främja demokrati.
För och med unga

 

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+