Ny sajt för unga nyanlända, Úng idag 2017 - ny rapport, Ung och hbtq: Så blev jag stärkt.

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

18 april 2017

Illustration: Hand som håller en mobil som visar youmo.se med texten: Alla undra! Vad undrar du?

Youmo.se

Youmo.se är en flerspråkig sajt om hälsa och jämställdhet för unga nyanlända. Innehållet finns på arabiska, dari, somaliska, tigrinja och på lätt svenska.
MUCF ska i höst utbilda yrkesverksamma som möter unga nyanlända med utgångspunkt från Youmo.se.
Om Youmo.se

Ung idag 2017

Trots att arbetslösheten minskar för unga överlag ökar tiden i arbetslöshet för unga utan gymnasieutbildning, unga som är utrikes födda, unga hbtq-personer samt unga med funktionsnedsättning. Det visar MUCF:s årliga rapport Ung idag.
Ung idag 2017

Ung och hbtq

Film
Se filmen Ung och hbtq: Så blev jag stärkt där unga hbtq-personer berättar om vad som hjälper dem att må bra och att kunna vara sig själva. Filmen är baserad på skriften Stödjande och stärkande där vi har samlat 145 unga hbtq-personers erfarenheter. Filmen är ett samarbete mellan RFSL Ungdom och MUCF.
Se filmerna och ta reda på mer om unga hbtq-personers hälsa

Utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal
Vi erbjuder en gratis utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal. Utbildningen riktar sig till dig som vill skapa en tryggare och mer inkluderande skola för unga oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
Intresserad? Ta kontakt med projektledare Malte Sundberg.

Förhandstips!

Vi smygstartar och ger dig nu möjlighet att anmäla dig till årets rikskonferens 2017 före alla andra! Förra årets rikskonferens blev fullbokad och väntelistan hann bli lång. Anmälan blir bindande först den 7 oktober.
MUCF:s rikskonferens 2017

Forskningsöversikt om det civila samhället och miljö- och naturvård


Miljö- och naturrörelser har varit med och format den miljö- och klimatpolitik som vi ser i dag och har bidragit till bevarandet av hotade naturområden. Översikten tar upp forskning om det civila samhället kopplat till miljö- och naturvård.
Översikt (Civsam.se)

Kalender

19
APRIL
2017

Öppna skolan!

Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet. Utbildning för skolpersonal i Göteborg.
Öppna skolan!

4
DEC
2017

En vecka fri från våld

Save the date! Under vecka 49 arrangeras en mängd aktiviteter på temat En vecka fri från våld. Veckan avslutas med en stor nationell konferens i Stockholm som MUCF är med och arrangerar. 
MUCF:s våldsförebyggande arbete

 

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+