Preheader

Webbversion

Nyhetsbrevet Vidgade Vyer från
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Maj 2017

Nya filmer om Erasmus+

Ni har väl inte missat nya filmer om Erasmus+ som ni gärna får dela på era sociala medier. Det är tre ungdomar som varit iväg på olika Erasmus+ projekt som berättar kort om sina erfarenheter. Gå in och se dem på vår youtubekanal. Ni hittar filmerna under rubriken ”Mitt Erasmus”.

Filmtävling för att lyfta fram projekt inom Erasmus+ Ung och Aktiv!

MUCF utlyser en filmtävling för projekt inom Erasmus+ Ung och Aktiv som genomförs under 2017. Röstning kommer ske via MUCF's hemsida och prisutdelning sker på myndighetens Rikskonferens på Folkets Hus i Stockholm 30 november-1 december.

Krav och kriterier:
- Filmen ska vara 30-60 sekunder lång
- Logotyp för Erasmus+ ska finnas med som ni kan ladda ner här (jpg).
- Det ska framgå vilken aktivitet inom Erasmus+ det handlar om
- Filmen ska förmedla ungas perspektiv och lärande
- Publicera på er Facebooksida och märk filmen med #Ung+17, #MUCF och #Erasmus+

Maila erasmusplus@mucf.se med kopia till registrator@mucf.se senast 15 oktober. Länka till er film i mailet och skriv ”Filmtävling Erasmus+ dnr: 1195/17” i ämnesraden.

Inför nästa ansökningsrunda kommer samtliga ansökningar att ske online

Vi kommer att lämna PDF filerna och gå över till ett onlineformulär som man fyller i. Det blir betydligt enklare att se om ni har missat att fylla i något och det är lättillgängligt för alla oavsett dator. 

Pressmedelande om Europeiska solidaritetskåren

Igår publicerade EU-kommissionen ett pressmeddelande om Europeiska Solidaritetskåren (European Solidarity Corps), där EVS har en nyckelfunktion. All information och en kort film om kåren.

4 oktober nästa ansökningstillfälle

Erasmus+ Ung och Aktiv har tre ansökningstillfällen under 2017 för (KA1) ungdomsutbyten, europeisk volontärtjänst, möten mellan unga och beslutsfattare, (KA3) möten mellan unga och beslutsfattare, samt (KA2) strategiska partnerskap - erfarenhetsutbyte: 2 februari, 26 april, 4 oktober.

Notera att Strategiska partnerskap – innovationsprojekt (de större projekten) enbart har ett tillfälle för ansökan i Sverige under 2017: 2 februari.
Här kan du läsa 2017 år programhandledning

Ansökningshandlingarna finns också på webben.
Här kan du läsa mer om Erasmus+

Strategiskt EVS-projekt

Du som är erfaren koordinerande EVS-organisation och vill kunna bredda verksamheten också mot den privata sektorn. Kontakta MUCF för samtal om strategiskt EVS. Att strategiskt använda Europeisk volontärtjänst, EVS innebär att särskilt lyfta de utmaningar som utgör de övergripande prioriteringarna inom Erasmus+. Exempelvis att nå ut till ungdomar med begränsade möjligheter och att främja interkulturell kommunikation.

I sådana projekt eftersträvas samverkan mellan projektägare och relevanta aktörer från privat eller offentlig sektor, vilka kan bidra positivt till genomförande och uppföljning av projektet genom att investera resurser eller kompetens. Att lyfta värdet med EVS och stärka erkännandet av lärdomar är andra viktiga faktorer i ett sådant projekt. Det går att söka kompletterande aktivitetskostnader som täcker generella kostnader, såsom el, internet, lokalkostnader, permanent personal, etc.

För mer information läs i programhandledningen eller kontakta oss på MUCF.

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+

Erasmus