Vi flyttar till Växjö, nya skrifter om unga i arbetslivet och brådis att boka plats till MUCF:s rikskonferens!

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nyhetsbrev 12 september 2017

Youmo i praktiken

Youmo i praktiken är en vägledning till dig som möter unga nyanlända. Vägledningen ger tips och stöd i hur man kan prata om hälsa, jämställdhet och sexualitet på ett inkluderande sätt.

Youmo i praktiken innehåller övningar som utgår från youmo.se som är en webbplats för unga mellan 13-20 år med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter på flera olika språk.
Youmo i praktiken

MUCF omlokaliseras till Växjö

Regeringen har beslutat att MUCF ska omlokaliseras till Växjö. Flytten ska vara klar 1 februari 2019. 
Totalt är det sju myndigheter som helt eller delvis omlokaliseras från Stockholms län till andra orter.
Regeringen omlokaliserar sju myndigheter (Regeringens pressmeddelande)

Nominera till Partsgemensamt forum

Riksorganisationer, paraplyorganisationer, rikstäckande nätverk och stiftelser är alla välkomna att anmäla intresse för att vara med i Partsgemensamt forum 2018.
20 september 2017 är sista anmälningsdag.
Om Partsgemensamt forum

Skrifter om unga i arbetslivet

Temagruppen Unga i arbetslivet har tagit fram två nya skrifter.

Vägar och omvägar – långsiktiga perspektiv på ungas etablering och försörjning.
En rapport om ungas situation på den svenska arbetsmarknaden med särskilt fokus på unga med etablerings- och försörjningssvårigheter.
Vägar och om omvägar

Lärlingsutbildning – olika aktörer och varierande verksamhetsformer.
Begreppet lärlingsutbildning har använts i så många olika sammanhang att det finns anledning att försöka ge en samlad bild och en mer precis definition av vad som egentligen avses med lärlingsutbildning.
Lärlingsutbildning

Du kommer väl? 

Nu är det hög tid att boka middagsplatser till MUCF:s rikskonferens.  I år har vi ett begränsat antal platser till middagen på kvällen och de har rykande åtgång. Temat för rikskonferensen är ungas sociala inkludering.
MUCF:s rikskonferens

Kalender

9
OKT
2017

Alla unga kan jobba eller studera
Temagruppen Unga i arbetslivets konferens om hur man kan stötta unga i studier och till arbete. Och om vad vi kan lära av hur socialfondsprojekt arbetar med unga nyanlända.
Plats: Skellefteå
Alla unga kan jobba eller studera

21
OKT
2017

Nationella minoriteters rättigheter och föreningens möjligheter
Romska föreningar eller ni som håller på att bilda en romsk förening är välkomna på en utbildning om lagen om nationella minoriteter och hur man arbetar i en förening.
Plats: Stockholm
Nationella minoriteters rättigheter

24
OKT
2017

Ett inkluderande samhälle
Konferens om social inkludering genom insatser i kommun och civilsamhälle i Göteborg.
Ett inkluderande samhälle

7
DEC
2017

Våldsprevention 2017
Konferens om hur våldspreventiva insatser med ett genusperspektiv blir en självklar del av ditt arbete. Under konferensen presenterar vi perspektiv, kunskap och erfarenheter av att arbeta våldsförebyggande med ett genusperspektiv.
Plats: Stockholm
Våldsprevention 2017

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+