Nya bidrag att söka och nya publikationer att läsa! 

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nyhetsbrev 10 oktober 2017

Illustration från vägledningen Knäck koden. Tre personer illustrerar i dialog symboliserar kommunens och civilsamhällets samverkan. I bakgrunden fem kugghjul som är sammanlänkade.

Knäck koden!

Vägledningen Knäck koden! ger tips och råd på hur kommuner och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Knäck koden!
Arbete mot extremism

MUCF:s bidragshantering

Statskontoret har analyserat MUCF:s verksamhet och konstaterar att ”myndigheten (MUCF) i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag”. Men vi fortsätter vårt utvecklingsarbete. Vissa åtgärder kräver ökade resurser och det påpekar även Statskontoret. Delar av detta har vi tidigare i år rapporterat till regeringen i rapporten Att verka demokratiskt.
Statskontorets analys
Att verka demokratiskt

Skolvalet 2018 och 2019

Organisationer kan ansöka om att göra projekt i samband med skolvalen 2018 och 2019. 15 november är sista ansökningsdag.
Bidrag för att stimulera valdeltagande i skolval

Så förbättrar vi villkoren för ideella föreningar i utsatta områden

Ideella föreningar i resurssvaga områden anger att de bedriver socialt arbete, når ut till fler grupper som traditionellt står utanför föreningslivet och är en demokratiskola i högre utsträckning än föreningar i allmänhet.
Se vårt webbseminarium om hur vi kan förbättra villkoren för ideella föreningar i utsatta områden

Du missar väl inte? 

Nu återstår bara tre skälvande dagar till sista anmälningsdag! Årets rikskonferens handlar om ungas sociala inkludering och delaktighet. 
MUCF:s rikskonferens

Kalender

16
OKT
2017

Sista ansökningsdag för att söka bidrag: Antidiskrimineringsverksamhet, hälsofrämjande insatser riktade till romer, mot rasism och intolerans, mot våldsbejakande extremism samt till ungas egen organisering.  
MUCF:s bidrag

18
OKT
2017

Structural support for European think tanks and for civil society organisations at European level

Hör du till en europeisk tankesmedja eller en NGO? Då kan det finnas bidrag för er organisation att söka hos Europeiska kommissionen.
Europeiska kommissionens utlysning (på engelska)

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+