Vidgade Vyer December

Webbversion

Nyhetsbrevet Vidgade Vyer från
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

December 2017

Nästa ansökningsrunda förblir inom ramen för Erasmus+ och deadline är uppskjuten till 15 februari.


Kommande ansökningsrunda för både partner- och programländer inom Europeisk Volontärtjänst kommer fortsatt att vara inom Erasmus+ Ung och Aktiv istället för Europeiska Solidaritetskåren. Dessutom har deadline alltså blivit framflyttad från den 1 till 15 februari 2018 kl. 12.00 (svensk tid).

Läs mer på MUCF Volontär

Delta på European Youth Event i Strasbourg 1-2 juni

Ungdomsgrupper om minst tio personer kan delta på European Youth Event i Strasbourg nästa år. Alla deltagare ska vara mellan 16 och 30 år och gruppen ska ha en ledare som fyller 18 år senast 1 juni. Gruppens ledare kan dock vara äldre än 30 år.

Se all övrig info och registrera er grupp senast 31 december

Becoming a part of Europe
- webbenkät

Svara på en enkät om hur personer inom ungdomssektorn arbetar med att inkludera unga nyanlända. Enkäten är riktad till de som möter ungdomar i sin yrkesroll eller genom sitt ideella engagemang. Svaren kommer vara underlag till en rapport kopplat till projektet Becoming a part of Europe, där Sverige och ytterligare åtta länder har fått bidrag av EU-kommissionen för att arbeta med metoder för inkludering av unga nyanlända.

Era svar är anonyma och sista svarsdag är 11 december. Enkäten finns här

Läs mer om projektet Becoming a part of Europe:
https://www.mucf.se/becoming-part-europe
http://www.bpe-project.eu/home/

Delta på Nordic Seminar i Stockholm den 20-22 februari

I februari samlas deltagare från alla fem nordiska länderna för att presentera och utvärdera genomförda Erasmusprojekt, samt visa på vilka lärdomar som kan bli användbara i framtida projekt. Mötet lämpar sig för ungdoms- och projektledare, det svenska Erasmus-kontoret står för resa, mat och boende. Deltagaravgift på 600:- tillkommer.

Välkomna att anmäla er senast 12 januari

Youth Wiki är en kunskapsportal om ungdomspolitik i Europa

På Youth Wiki finns samlad statistik om ungdomspolitik i 27 europeiska länder, syftet är att stärka kunskapsbaserat samarbete inom Europa i linje med EUs Ungdomsstrategi. Sidan lanseras officiellt den 12 december men surfa in redan nu och klicka runt

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+

Erasmus