Kom och jobba med oss i Växjö, anmäl dig till årets kompetensutveckling inom civila samhället och bidrag att söka!

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nyhetsbrev 30 januari

Kom och jobba med oss i Växjö

Regeringen har beslutat att MUCF ska omlokaliseras till Växjö senast den 1 februari 2019. Nu söker vi personal till Växjö. Vad sägs om att bli avdelningsjurist, handläggare med fritidsprofil, handläggare inom LUPP, handläggare av internationella bidrag och nationella bidrag, kommunikationsansvarig eller registrator/arkivarie?
Sök tjänsterna senast 5 februari

Årets kompetensutveckling för dig som arbetar med det civila samhället!

Vill du få fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete? Då är utbildningen Civila samhället i samhället något för dig. Utbildningen vänder sig till dig som är tjänsteperson eller beslutsfattare inom framför allt offentlig sektor, men är även öppen för deltagare från idéburen sektor.
Anmäl dig senast 29 mars

Dags att söka bidrag

Senast den 15 februari kan du söka bidrag till:

  • internationellt ungsdomssamarbete inom Erasmus+ Ung och Aktiv.

Senast den 15 mars kan du söka bidrag till:

  • arbete mot rasism och intolerans
  • insatser för unga som varken arbetar eller studerar
  • lokala resurscenter
  • ungas organisering
  • värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Senast den 16 april kan du söka bidrag till:

  • hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Alla våra bidrag

Uppdaterade skrifter om civila samhället

Samla kraft
Vägledningen tar upp framgångsfaktorer och konkreta samverkansformer mellan organisationer och myndigheter i arbetet med nyanlända.
Samla kraft - En vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för nyanlända

Vem gör vad?
Om hur statliga myndigheter arbetar med frågor som rör det civila samhället. 
Vem gör vad? - 22 myndigheters samverkan med det civila samhället

Kalender

9
FEB
2018

Anmäl din kommun till Lupp 2018
Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt där du bor. Anmälan senast 9 februari

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+