Vidgade Vyer januari

Webbversion

Nyhetsbrevet Vidgade Vyer från
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Januari 2018

Nyheter i programhandledningen 2018

Det som är nytt inför 2018 är flera positiva förändringar. En nyhet är att budgeten höjs för flera av delprogrammen. Till exempel går dagsbudgeten för ett ungdomsutbyte från 39 Euro per deltagare/dag till 45 Euro per deltagare/dag i Sverige. Ni kan ansöka om Erasmus+ bidrag i online-systemet. Volontärtjänstprogrammet ska sökas via PDF. Glöm inte att deadline är 15 februari.

Länkar till formulären under rubriken Ansökan

Vill du jobba hos oss på MUCF?

Nu har du chansen att få jobba hos MUCF, vi utlyser åtta olika tjänster där en av dem är som handläggare på vår internationella enhet med Erasmus+ programmet.

Jobba med oss på MUCF

Hur påverkar Erasmus+ unga och projektledarna?

Det finns nu fakta och underlag från forskningsstudien RAY. De kan ni använda er av när ni ska presentera ert nästa projekt till era chefer. Visste du att 82 % vill studera vidare eller hitta ett arbete efter ett avslutat projekt.

Om forskningen RAY
Bilder om Europeisk volontärtjänst under rubriken "Visste du att"
Bilder om Erasmus+ som program under rubriken "Visste du att" 

Fakta om ansökningar 2017

Under 2017 kom det in 282 Erasmus+ Ung och Aktiv-ansökningar till Sverige och 113 av dem beviljades och vi fördelade cirka 50 miljoner kronor på de projekten. Medelpoängen var 64 medan medianpoängen hamnade på 63 poäng. Högst poäng fick en Strategisk Partnerskaps-ansökan med 93 poäng.

Lär dig mer om icke-formellt lärande

Lärandet genom icke-formella metoder ska genomsyra alla projekt inom Erasmus+ Ung och Aktiv. Det är viktigt att veta vad det innebär när ni ska ansöka om bidrag.

Kort beskrivning om vad formellt lärande och informellt lärande är

EU-kommissionen erbjuder online-konsultationer för dem som genomfört EU-finansierade projekt

De här konsultationerna fokuserar på frågor om prestation och framtida utmaningar i Creative Europe-programmet. Kommissionen kan då samla in feedback från medborgare, organisationer, myndigheter och andra intressenter om vad som har fungerat bra och vad som kan förbättras i framtiden.

Anmäl er till en konsultation

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+

Erasmus