Webbversion

 

Nummer 42017-05-29

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Uppskattat besök av civilminister Ardalan Shekarabi när mentorprogrammet avslutades

2017-05-02NYHET

Efter sex månader med träffar, studiebesök och samtal var det onsdagen den 26 april dags för avslutningsträff i Arbetsgivarverkets mentorprogram. Ny kunskap och nya relationer är något som deltagarna i Arbetsgivarverkets mentorprogram tar med sig. Vid avslutningsträffen fick deltagarna också träffa civilminister Ardalan Shekarabi som tackade för ett stort engagemang och uppmuntrade till en fortsättning av programmet.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Gemensamt sektormöte med fokus på förväntningar

2017-05-29MEDLEMSNYHET

Det årliga sektormötet för medlemsföreträdare från alla fem sektorer fokuserade i år på omvärldens förväntningar på statlig sektor vad gäller attraktivitet, ett längre arbetsliv och behovet av en god förvaltningskultur.

- I år har vi flyttat fokus från beslutsfattande som var förra årets tema till omgivningens förväntningar på oss – vad vi är, gör och står för som statliga arbetsgivare, sa Åsa Krook, värd för dagen och chef för Arbetsgivarutveckling, när hon hälsade alla välkomna.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Premiär för Arbetsgivarpodden - Arbetsgivarverket nya podcast-serie

2017-05-04NYHET

– Ledare i staten är vår primära målgrupp men det skulle ju vara roligt om podden kan inspirera även andra. Vi hoppas kunna sprida det positiva med att jobba med aktivt medarbetarskap och att det kan hjälpa till att utveckla verksamheten, säger projektledare Sherlot Jonsson.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Lyssna på podcasten här

Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten fortsätter att minska

2017-05-24NYHET

Löneskillnaden mellan statsanställda kvinnor och män har minskat med 0,2 procentenheter det senaste året. Det framgår av en ny rapport från Arbetsgivarverket som också visar att deltidsarbetet minskar bland kvinnor i staten.

Läs hela nyheten och rapporten på webbplatsen

Arbetsgivarverket kritiskt till ytterligare lagkrav på planer kring rehabilitering

2017-05-16NYHET

- Vi anser inte att det behövs ytterligare lagstiftning på det här området. Dessutom saknar arbetsgivare många gånger tillgång till den medicinska information som behövs för att kunna göra en bra bedömning av vilka åtgärder som är lämpliga och när i tiden dessa bör ske, säger socialförsäkringsexpert Hanna Larsson vid Arbetsgivarverket i en kommentar.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Lönestatistik för mars 2017

2017-05-24MEDLEMSNYHET

Nu finns aktuell lönestatistik avseende mars 2017 på vår webbplats.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Vad kan statliga arbetsgivare lära av Google?

2017-05-10NYHET

Företagen vill anställa medarbetare som drivs av passion, en agil förmåga, ett ifrågasättande för att kunna driva utvecklingen framåt samt förmågan att få saker gjorda. Detta ställer helt nya krav på chefer och ledare. Det sa Annika Steiber, civilingenjör i industriell ekonomi och författare till boken Googlemodellen som bygger på hennes avhandling om den kreativa anda och innovationskraft som har blivit Googles kännetecken.

Läs nyheten och se filmen på webbplatsen

”Digitaliseringen leder till ökat tryck på att ständigt leverera nytt”

2017-05-05NYHET

Arbetsgivarverkets andra träff i utvecklingsprogrammet präglades av engagemang och diskussioner. Många pekade på vikten att lyfta fram misslyckanden som har lett till viktiga lärdomar i den egna verksamheten.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Läs mer om utvecklingsprogrammet här

Keolis fick besök av Rådet för integration i arbetslivet

2017-05-18NYHET

Hur Keolis arbetar med kompetensförsörjning och integration stod i fokus när Rådet för integration i arbetslivet (Ria) besökte dem. Besöket gav viktig kunskap om hur ett företag arbetar långsiktigt för att hitta nya vägar inom kompetensförsörjningen.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Arbetsdomstolen meddelar intermistiska beslut om polisers bisysslor

» Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten fortsätter att minska

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen

 
Remisser

» Enklare att föra över premiepensionsrätt samt borttagande av förekrifter om hustrutillägg

» Förstärkt rehablilitering för återgång i arbete

» Läs alla remisser på webbplatsen

 
Avtal & Skrifter

» Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000-2016

» AgVFS 2017:2 B2 Förordning om anställning vid myndigheten Delegationen mot segregation

» Läs fler avtal och skrifter på webbplatsen

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Lokal lönebildning 29/8

» Informationsmöte för dig som ny medlemschef 6/9

» Lunchföreläsning: Nya metoder, tekniker och policies utformas och testas i labbmiljö 14/9

» Se alla våra aktiviteter i Kalendern

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay