Webbversion

 

Nummer 52017-06-21

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Avtalsrörelsen startar på statens område: Arbetsivarverket vill utveckla avtalen för att stödja en effektiv lokal lönebildning

2017-06-21NYHET

Idag har parterna på det statliga avtalsområdet växlat yrkanden. Arbetsgivarverket vill fortsätta att utveckla både löneavtal och villkorsavtal för att stödja en effektiv statsförvaltning och underlätta medlemmarnas kompetensförsörjning.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Fackliga yrkanden i avtalsrörelsen 2017

2017-06-21MEDLEMSNYHET

Nu finns de yrkanden som överlämnades till Arbetsgivarverket från OFR/S,P,O, Saco-S och Seko i samband med att avtalsrörelsen startade att ta del av på webbplatsen.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Arbetsgivarverket i Almedalen

2017-06-15NYHET

För Arbetsgivarverket står viktiga frågor som digitalisering, attraktiv arbetsgivare och integreringen av kompetens i fokus för mötet med publiken i Almedalen. Vi är också medarrangör till Rådet för integration i arbetslivets seminarium om snabbspår. Vi ses i Almedalen!

Läs hela nyheten på webbplatsen

Nya ledamöter när medlemsråden blir två

2017-06-13MEDLEMSNYHET

Efter sommaren kommer de tre medlemsråden att bli två. Under våren har ni medlemmar därför kunnat ge förslag på vilka medlemsföreträdare som ska ingå i de två medlemsråden. Beslut om vilka medlemsföreträdare som kommer att bemanna de två medlemsråden har nu fattats och de nya ledamöterna tillträder den 1 september 2017.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Inloggning tas bort på ett flertal webbsidor

2017-06-21MEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket har under våren påbörjat ett arbete där vi öppnar upp flera av de inloggningsskyddade sidorna som finns på webbplatsen. Syftet är att göra materialet tillgängligt och användbart för fler.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Prenumerera på nyheter på webbplatsen via e-post

2017-06-21MEDLEMSNYHET

Nu kan du få aviseringar via e-post när det finns ny och uppdaterad information på vår webbplats.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Mindre flexibel föräldraförsäkring – mer frihet och fler fördelar?

2017-06-19NYHET

Jenny Lindmark, socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket, ingår som expert i Utredningen om en modern föräldraförsäkring. Utredningens experter ges tillfälle att skriva blogginlägg om föräldraförsäkringen och nu var det Arbetsgivarverkets tur.

Läs hela blogginlägget på webbplatsen

Arbetsgivarpodden - effektiva team och styra med värderingar

2017-06-09NYHET

Nu kan du lyssna på tredje och fjärde avsnittet av vår poddserie. Det tredje avsnittet handlar om man genom sitt arbete med effektiva team och aktiva arbete får en effektivare verksamhet, bättre arbetsmiljö och nöjda medarbetare. Det fjärde avsnittet handlar om värdegrund och vad som krävs för att man ska kunna basera verksamheten på tydliga etiska värderingar som som påverkar det dagliga praktiska arbetet.

Läs mer och lyssna till Arbetsgivarpodden - effektiva team

Läs mer och lyssna till Arbetsgivarpodden - styra med värderingar

Webb-tv: Omlokalisering, verksamhetsövergång och sammanslagning av verksamheter

2017-06-09MEDLEMSNYHET

Mer om vad som gäller arbets– och avtalsrättsligt vid omlokalisering, verksamhetsövergång och sammanslagning av hela eller delar av verksamhet finns i tre filmer som tagits fram.

Se de tre filmenna på medlemssidan

"Gemensam styrning för digitalisering inom staten saknas"

2017-06-12NYHET

Arbetsgivarverkets tredje träff i det arbetsgivarpolitika utvecklingsprogrammet hölls i början av juni. Ämnet för dagen var digitalisering och hur den kan påverka statlig verksamhet framöver. Hans-Eric Holmqvist, som utreder frågan på regeringens uppdrag, hade bjudits in som föreläsare till Arbetsgivarverkets utvecklingsprogram.

Läs hela nyheten på webbplatsen

New Public Management och tillitsbaserad styrning när HCIS träffades

2017-06-09NYHET

Utvecklingsprogrammet Högre chef i staten, HCIS, startades för tio år sedan av tre myndigheter. Nyligen anordnades en andra återträff för chefer från de nu 14 deltagande myndigheterna. Bland talarna fanns generaldirektörer, civilminister Ardalan Shekarabi, forskare i statsvetenskap – och en professor i nycirkus.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Alla Europas statsförvaltningar arbetar med arbetsmiljöförbättringar

2017-06-20NYHET

Generaldirektörer för de europeiska statsförvaltningarna träffades i början på juni i nätverket European Public Administrations Network (EUPAN). På agendan stod bland annat frågor om arbetsmiljö och mångfald.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Kompetensbristen minskar inom staten från höga nivåer

» Var det rätt att neka en barnmorska anställning eftersom hon, på grund av sin tro, inte vill utföra aborter?

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen

 
Remisser

» Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (betänkande av Oredlighetsutredningen)

» Europeiska kommissionens tolkningsmeddelande om arbetstidsdirektivet och rapport om genomförande av arbetstidsdirektivet

» Betänkandet "digitalforvaltning. nu" SOU 2017:23

» Yttrande över förslaget till Europaparlamentets och Rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörig vårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU

» Läs alla remisser på webbplatsen

 
Avtal & Skrifter

» Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

» Att profilera sig som statlig arbetsgivare

» Se fler avtal och skrifter

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Informationsmöte för dig som ny medlemschef 6/9

» Lunchföreläsning: Nya metoder, tekniker och policies utformas och testas i labbmiljö 14/9

» Se alla våra aktiviteter i Kalendern

 
Kontakt

» Kontakta webbredaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay