Webbversion

 

Nummer 62017-08-31

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Arbetsgivarverket stödjer myndigheter som ska omlokaliseras

2017-08-31NYHET

Efter gårdagens besked att ytterligare sju statliga myndigheter helt eller delvis ska omlokaliseras från Stockholms län, intensifierar nu Arbetsgivarverket stödet till de myndigheter vars verksamhet berörs. Redan igår hade Arbetsgivarverket dialog med ett flertal av de myndigheter som nu är aktuella för omlokalisering.

- Arbetsgivarverket har experter inom HR och arbetsrätt som står till myndigheternas förfogande, därutöver kan vi som medlemsorganisation också erbjuda en väl utvecklad samverkan och kanaler för erfarenhetsutbyte för statsförvaltningen när det gäller frågan om omlokalisering, säger Arbetsgivarverket generaldirektör Eva Liedström Adler.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Ny webbplats för Jobba statligt

2017-08-31MEDLEMSNYHET

Under september lanseras en helt ny webbplats för projektet Profilera staten som attraktiv arbetsgivare. Den nya webbplatsen har en helt ny grafisk profil och tilltal och riktar den sig till två olika målgrupper; de som söker jobb i staten och Arbetsgivarverkets medlemmar. Innehållet kommer att fyllas på vartefter och bland annat kommer en verktygslåda för profilmaterial att börja byggas under vintern.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Mentorprogram ger nyanlända positiv syn på statlig verksamhet

2017-08-22NYHET

Nyanlända akademikers bild av staten förändras efter att de har deltagit i Arbetsgivarverkets mentorprogram. Ord som modern, öppen och intressant hamnar högst upp när deltagarna i sin slutenkät beskriver staten som arbetsgivare.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Avtalsrörelsen är nu igång på allvar

2017-08-25NYHET

Efter det att parterna växlade yrkanden i juni så har Arbetsgivarverket ägnat sommaren åt att analysera och värdera de yrkanden som mottagits. 22/8 inleddes 2017 års avtalsrörelse på allvar när Arbetsgivarverket mötte OFR/S,P,O, Saco-S och Seko för ett första förhandlingstillfälle.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Lunchföreläsning: Nya policies och metoder utformas och testas i innovationslabb

2017-08-18NYHET

Torsdagen den 14 september är det dags för den tredje lunchföreläsningen kring arbetsgivarpolitik och innovation. Denna gång diskuterar vi hur statliga arbetsgivare kan använda innovationslabb för att utveckla verksamheten och vilka utmaningar arbetssättet innebär för den statliga arbetsgivarpolitiken.

Läs mer och gör din anmälan på webbplatsen

Analyskraft lanseras - välkommen till informationsträff

2017-08-30MEDLEMSNYHET

Inbjudan och anmälan till informationsträffen skickas via e-post till samtliga medlemsföreträdare under vecka 36. Informationsträffen vänder sig till medlemsföreträdare och övriga ansvariga för lönerevisionsarbetet på strategisk nivå hos arbetsgivaren. Syftet med informationsträffen är att informera om hur ni kan få tillgång till Analyskraft och hur verktyget kan vara ett stöd i ert lokala lönebildningsarbete.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Arbetsgivarpodden - två nya avsnitt

2017-07-05NYHET

Under sommaren släpptes ytterligare två avsnitt av vår podcast-serie Arbetsgivarpodden. I det ena avsnittet fokuserar vi på hur organisationen kan ta tillvara medarbetarnas kompetens och vad som krävs för att man ska kunna skapa en inkluderande kultur. I det andra avsnittet pratar vi om ledarskap och medarbetarskap i samverkan.

Läs mer och lyssna till Arbetsgivarpodden - En inkluderande verksamhet

Läs mer och lyssna till Arbetsgivarpodden - Ledarskap och medarbetarskap i samverkan

Arbetsgivarverket i Almedalen

2017-07-07NYHET

För Arbetsgivarverket stod viktiga frågor som digitalisering, attraktiv arbetsgivare och integreringen av kompetens i fokus för mötet med publiken i Almedalen. Läs mer och se filmerna från seminarierna via länkarna nedan. 

Digitaliseringen gör att diskussionen om framtidens utbildnings- och trygghetssystem måste intensifieras

Arbetsgivare från stat, kommun och näringsliv diskuterade hur kompetens kan integreras permanent

Social media, ledarrollen och samhällsuppdraget i fokus när rekryteringen av högskolestudenter diskuterades

Praktiken ledde till jobb på konsultföretag

2017-06-21NYHET

Kseniia Skuratova kom till Sverige från Ukraina för tre år sedan. I Ukraina arbetade hon på ett statligt forskningsinstitut. I Stockholm fick hon praktik på Vinnova. Under praktiken jobbade hon tillsammans med konsulter som gjorde en förstudie på Vinnova och genom den kontakten fick Kseniia anställning på konsultföretaget. Idag jobbar hon bland annat med BI- och databaslösningar.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Framgångsfaktorer när statliga myndigheter ska driva innovation

2017-07-04NYHET

Att hela organisationen engageras, att innovation drivs i samverkan och att förändringar påverkar både internt och externt är några av framgångsfaktorerna för innovation som identifieras i en rapport beställd av Vinnova. Rapporten presenterades under Almedalsveckan och diskuterades av en panel bestående av Anders Stålsby, förhandlare och projektledare Arbetsgivarverket, Ann Grivas, generaldirektör Luftfartsverket, Anna Eriksson, CIO och utvecklingsdirektör Lantmäteriet samt Peter Strömbäck, generaldirektör Swedac.

Läs hela nyheten och rapporten på webbplatsen

UHR bjuder in till nordisk HR-konferens

2017-08-21MEDLEMSNYHET

Universitets- och högskolerådet arrangerar tillsammans med övriga nordiska länder en konferens specifikt riktad till HR-chefer i de nordiska förvaltningarna. Syftet med konferensen är dels att informera om det nordiska tjänstemannautbytet som riktar sig till tjänstemän i de nordiska förvaltningarna, dels att visa på hur ett nordiskt samarbete och erfarenhetsutbyte kan se ut.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen

 
Remisser

» Karensavdrag - en mer rättvis självrisk

» Samlad kunskap - stärkt handläggning

» Ett arbetsliv i förändring

» Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

» 2017 års rapportering om tillämpningen av ratificerade ILO-konventioner

» Svensk social trygghet i en globaliserad värld

» Läs fler remisser på webbplatsen

 
Avtal & Skrifter

» Om föräldraförmåner - en vägledning för statliga arbetsgivare

» Om semester – en vägledning för statliga arbetsgivare

» Se fler avtal och skrifter på webbplatsen

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay