Webbversion

 

Nummer 12016-02-25

Nytt från Arbetsgivarverket

 

OFR/S,P,O ansluter sig till pensionsavtalet PA 16

23 februari 2016NYHET

Den 23 februari anslöts OFR/S,P,O till PA 16, det vill säga det pensionsavtal som Arbetsgivarverket slöt med Saco-S och Seko i november förra året och som trädde i kraft från och med den 1 januari i år.

» Läs på webbplats: OFR/S,P,O ansluter sig till pensionsavtalet PA 16

BESTA - från skrift till webb

24 februariMEDLEMSNYHET

Arbetet med att revidera klassificeringssystemet BESTA är klart och nu lanseras BESTA-webben.

» Läs på webbplats: BESTA - från skrift till webb

Ändring i villkorsavtal: löneutbetalning före påsk

15 februariMEDLEMSNYHET

Parterna har enats om en förändring i Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko samt Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S som möjliggör löneutbetalning den 24:e då långfredagen infaller den 25:e i månaden.

» Läs på webbplats: Ändring i villkorsavtal: löneutbetalning före påsk

Arbetsgivarverkets chefsekonom: Staten behåller sina medarbetare men bristen ökar vid nyrekrytering

3 februariNYHET

Arbetsgivarverket har i veckan publicerat årets första Konjunkturbarometer för de statliga verksamheterna. Vi ser att verksamheterna och budgetvolymerna ökar och att bristen på framför allt IT-kompetens tilltar.

» Läs på webbplats: Staten behåller sina medarbetare men bristen ökar vid snedrekrytering.

Omfattning av fortlöpande tjänstledighet för fackliga förtroendemän

8 februariMEDLEMSNYHET

Under senare tid har Arbetsgivarverket fått frågor från många medlemmar om tolkningen av bestämmelserna om fortlöpande tjänstledighet för fackligt uppdrag, som finns i avtalet om fackliga förtroendemän.

» Läs på webbplats: Omfattning av fortlöpande tjänstledighet för fackliga förtroendemän

Partsgemensamma konferenser om RALS-T den 12, 21 och 26 april 2016

1 februariMEDLEMSNYHET

Just nu genomför Arbetsgivarverket och Saco-S den tredje partsgemensamma utvärderingen av tillsvidareavtalet RALS-T. Vid tre konferenser i april kommer resultaten av utvärderingen att presenteras.

» Läs på webbplats: Partsgemensamma konferenser om RALS-T den 12, 21 och 26 april 2016

Nytt på våra medlemssidor - Arbetsgivarguiden med frågor och svar

28 januariMEDLEMSNYHET

I november fick Arbetsgivarverkets webbplats en ny, moderniserad form och design. I samband med det har vi ersatt ”Råd och Stöd” med ”Arbetsgivarguiden".

» Läs på webbplats: Nytt på våra medlemssidor - Arbetsgivarguiden med frågor och svar

Nya ledamöter i medlemsråd 1 och 3

22 februariMEDLEMSNYHET

Lisskulla Lindström från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola är utsedd till ny ledamot från sektor 4 till medlemsråd 1. Britt Zetterberg från Statens servicecenter är utsedd till ny ledamot från sektor 1 i medlemsråd 3.

» Läs på webbplats: Mer information om Arbetsgivarverkets medlemsråd

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Konjunkturbarometern: Bristen på lämpliga sökanden fortsätter att öka i staten

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen.

 
Remisser

» EU-kommissionens rekommendation till rådets rekommendation om inrättande av nationella konkurrenskraftsnämnder inom euroområdet

» Remiss av betänkandet Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86

» Betänkandet Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

» Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

» Remiss om socioekonomisk indelning

» Departementspromemoria Slopad jämställdhetsbonus (Ds 2015:55)

» Läs fler remissvar på webbplatsen.

 
Avtal & Skrifter

» Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en prognos för 2016

» Arbetsgivarverkets årsredovisning 2015

» Strategi för de statliga arbetsgivarna - nytt format

» Läs fler avtal och skrifter på webbplatsen.

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» 15-16/3 Utbildning: Agera rätt vid omställning

» 17/3 Seminarium/workshop för medlemschefer: Sjukfrånvaron ökar - hur kan de statliga arbetsgivarna möta utvecklingen?

» 26/4 Utbildning: URA - villkor vid olika former av utlandsuppdrag

» 24-25/5 Utbildning: Lokal lönebildning

» Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay