Webbversion

 

Nummer 42016-05-30

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Bild: Två kvinnor och en man. Pilar i bakgrunden.

Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten fortsätter stadigt att minska

26 majARBETSGIVARVERKET INFORMERAR

Löneskillnaden mellan statsanställda kvinnor och män har minskat med 0,8 procentenheter det senaste året. I september 2015 var statsanställda kvinnors genomsnittslön 7,8 procent lägre än statsanställda mäns genomsnittslön.

Läs hela Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen.

Lönestatistik för mars 2016

25 majMEDLEMSNYHET

Nu hittar du lönestatistik avseende mars 2016 på vår webbplats.

Läs hela nyheten på medlemssidan.

Våra strategiska projekt

26 majMEDLEMSNYHET

Nu finns en gemensam ingång för de strategiska projekt som startats med utgångspunkt i den arbetsgivarpolitiska strategin.

Läs hela nyheten på medlemssidan.

Forum om myndigheternas lokalisering

10 majMEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverkets forum för intresse- och omvärldsbevakning den 3 maj presenterade och diskuterade aktuella rapporter och uppdrag om myndigheternas lokalisering. Utgångspunkten för forumet var de utmaningar som myndigheterna står inför i en tid med en stark urbaniseringskraft.

Läs hela nyheten på medlemssidan.

Samrådsforum för dialog inför medlemsråd – nu öppet för kommentar

24 majMEDLEMSNYHET

Nu är samrådsforumet öppet för dialog och kommentarer inför medlemsrådens möten nästa vecka. Välkommen att samverka! Du hittar ditt forum på www.arbetsgivarverket.se/forum

Läs hela nyheten på medlemssidan.

Partsrådets verksamhetsberättelse klar

4 maj 2016MEDLEMSNYHET

Verksamhetsberättelsen har fokus på de aktiviteter som har genomförts under året och det arbete som har bedrivits av lokala parter på myndigheterna.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Fråga om avskedande skett i strid med lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl eller anställningsskyddslagen

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen.

 
Remisser

» Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

» Digitaliseringens transformerade kraft - vägval för framtiden

» Läs fler remissvar på webbplatsen.

 
Avtal & Skrifter

» Partsgemensam utvärdering av RALS-T

» Läs fler avtal och skrifter på webbplatsen.

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Utbildning - 4/10: Att anställa i staten

» Utbildning - 5/10: Agera rätt vid omställning

» Se fler aktiviteter i kalendern

 
Kontakt
 
 


Detta mail skickas med IdRelay