Webbversion

 

Nummer 55 juli 2016

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Bild: pusselbitar och texten Avtalsrörelsen 2016

Arbetsgivarverket vill utveckla lönebildningen för att stödja en effektiv verksamhet

22 juniNYHET

När parterna på statens avtalsområde idag inledde avtalsrörelsen, presenterade Arbetsgivarverket yrkanden som fokuserar på att avtalen ska stödja verksamheternas utveckling och en effektiv kompetensförsörjning.

Läs hela nyheten på Arbetsgivarverkets webbplats.

Arbetsgivarverket och Saco-S ska ta fram en vision för lönebildningen 2025

20 juniNYHET

Överenskommelsen rör utvecklingen av det statliga tillsvidareavtalet, RALS-T.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Möt Arbetsgivarverket i Almedalen

23 juniNYHET

Den 6 juli har du möjlighet att träffa Arbetsgivarverket i Almedalen. Varmt välkommen!

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Högkonjunktur ökar rörlighet och bristtal inom de statliga verksamheterna

5 juli 2016NYHET

Sverige är inne i en högkonjunktur med ökade bristtal på arbetsmarknaden vilket också märks inom statlig sektor. Det visar Arbetsgivarverkets Konjunkturbarometer för de statliga verksamheterna.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Andelen nyanställda i staten med utländsk bakgrund ökar kraftigt

23 juniARBETSGIVARVERKET INFORMERAR

År 2015 hade närmare 27 procent eller omkring 7 800 personer av de nyanställda i staten, utländsk bakgrund.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Tre av fyra statsanställda vill diskutera lön med chefen

20 juniNYHET

Oavsett facklig tillhörighet anser en majoritet att det är det egna resultatet och hur kompetensen används som ska påverka lönen.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Nytt snabbspår klart för samhällsvetare

3 juniNYHET

Snabbspåret ökar möjligheterna till en snabb etablering på arbetsmarknaden och att nyanländas kompetens tas tillvara.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Högkonjunktur ökar statliga medarbetares rörlighet

» Internationellt – nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 juli 2016

» Kraftig ökning av andelen nyanställda i staten med utländsk bakgrund år 2015

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen.

 
Remisser

» Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtal vid utstationering (Ds 2016:6)

» Förtydligande av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (Ds 2016:14)

» Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29)

» Hälsoväxling för effektivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8)

» Läs fler remissvar på webbplatsen.

 
Avtal & Skrifter

» Rapport: Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en uppdaterad prognos för 2016

» Rapport: Utländsk bakgrund i staten 2015

» Rapport: Motiverande lönesättning

» Rapport: Den ökande sjukfrånvaron - en studie av det statliga avtalsområdet 2006-2015

» Läs fler avtal och skrifter på webbplatsen.

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» 6/7 Seminarium: Lönebildning på ett annat sätt – omstritt avtal visar vägen

» 4/10 Utbildning: Att anställa i staten

» 5-6/10 Utbildning: Agera rätt vid omställning

» Se fler aktiviteter i kalendern

 
Kontakt

» Redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay