Webbversion

 

Nummer 62016-09-09

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Avtalsrörelsen tar fart inför hösten

9 septemberNYHET

Parterna på det statliga avtalsområdet har växlat yrkanden och påbörjat diskussioner inför de kommande förhandlingarna.

Fördjupade diskussioner om yrkandena

Förhandlingarna åter igång efter sommaren

Avsiktsförklaring mot stigande sjuktal

19 augustiNYHET

Parterna på det statliga avtalsområdet ska vidta åtgärder mot de stigande sjuktalen.

Åtgärder mot stigande sjuktal sköts bäst av arbetsmarknadens parter

Statlig sektor först ut med avsiktsförklaring om åtgärder mot stigande sjuktal

Nytt snabbspår för djursjukskötare

8 septemberPRESSMEDDELANDE

Snabbspåret startas för bidra till snabb etablering på arbetsmarknaden för nyanlända akademiker.

Läs hela pressmeddelandet.

Uppföljning av antal praktikanter

6 septemberMEDLEMSNYHET

I regeringens uppdrag om praktik i staten har Statskontoret fått i uppdrag att följa upp hur många praktikanter som myndigheterna har tagit emot. De har därför skickat ut en enkät om detta (2 september) som ska besvaras senast 1 oktober 2016.

Läs hela nyheten på medlemssidan.

Boka dagen: Goda exempel på hur vi kan nå ökad hälsa och minska sjukfrånvaro inom staten!

1 septemberMEDLEMSNYHET

Välkommen till ett seminarium för medlemschefer den 5 december om framgångsfaktorer för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro inom staten.

Läs hela nyheten på medlemssidan.

Inspirationsseminarium kring aktivt medarbetarskap

10 augustiMEDLEMSNYHET

Hur ska ledare och arbetsgivarföreträdare arbeta för att skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap? Vad behöver chefer bidra med? Och vad är medarbetarnas bidrag?

Läs hela nyheten på medlemssidan.

Lönebildning på annat sätt – omstritt avtal visar vägen. 

7 juliNYHET

Ett unikt avtal på svensk arbetsmarknad, det sifferlösa tillsvidareavtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S Akademiker i staten, var temat för ett gemensamt seminarium mellan de båda organisationerna under årets Almedalsvecka.

Se filmen från seminariet i Almedalen.

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Läs Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen.

 
Remisser

» Kommissionens förslag till ett reviderat blåkortsdirektiv

» Promemorian En museimyndighet för hela den historiska utvecklingen i Sverige

» Promemorian Studiestart - ett nytt rekryterande studiestöd

» Läs fler remissvar på webbplatsen.

 
Avtal & Skrifter

» Läs avtal och skrifter på webbplatsen.

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» 3/10 Seminarium: Vad ligger bakom en innovativ organisation?

» 5/10 Utbildning: Agera rätt vid omställning

» 7/10 Frukostseminarium: En bättre chefstillvaro - hur kan vi öka chefsyrkets attraktivitet och genomförandekraft?

» 25/10 Utbildning: Löne- och anställningsvillkor i staten

» Se fler aktiviteter i kalendern.

 
Kontakt

» Redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay