Webbversion

 

Nummer 72016-10-10

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Bild: Parternas representanter i avtalsrörelsen 2016

Nytt avtal för statsanställda

5 oktoberPRESSMEDDELANDE

Arbetsgivarverket har idag tecknat överenskommelser med samtliga motparter inom det statliga avtalsområdet, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko.

Läs hela pressmeddelandet på webbplatsen.

Två undersökningar kring medlemsorganisationen under hösten

4 oktoberMEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket kommer under hösten att skicka ut två olika enkäter kopplat till medlemsorganisationens verksamhet och struktur.

Läs hela medlemsnyheten på webbplatsen.

Arbetsmiljöundersökning 2015: Meningsfulla och omväxlande jobb i staten

20 septemberNYHET

Statsanställda upplever i högre grad än sysselsatta på arbetsmarknaden som helhet att deras arbeten är både meningsfulla och omväxlande. Det visar Arbetsgivarverkets rapport Arbetsmiljön i statlig sektor 2015.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Samrådsforum för dialog inför medlemsråd - nu öppet för kommentarer

4 oktoberMEDLEMSNYHET

Nu är samrådsforumet öppet för dialog och kommentarer inför medlemsrådens möten nästa vecka. Välkommen att samverka! Du hittar ditt forum på www.arbetsgivarverket.se/forum

Läs hela medlemsnyheten på webbplatsen.

Budgetpropositionen 2016

20 septemberNYHET

Arbetsgivarverket kommenterar och sammafattar budgetpropositionen.

Välkomna forskningssatsningar men bekymmersamt om skattepolitiken försvagar drivkrafter till högre utbildning

Budgetproposition hösten 2016: satsningar som påverkar statliga arbetsgivare

Trafikverket och Lantmäteriet hedras inom employer branding

4 oktoberNYHET

Två av Arbetsgivarverkets medlemmar har uppmärksammats för sitt arbete med att stärka sina respektive arbetsgivarvarumärken.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Studenter vill gärna jobba statligt

14 septemberNYHET

Socionom- och juriststudenter på universitet och högskola rankar statliga arbetsgivare högt när de rangordnat Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, visar den årliga undersökningen Företagsbarometern.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Ny lag om starkare skydd för visselblåsare

» Arbetsmiljön i statlig sektor 2015

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen.

 
Remisser

» Betänkande Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

» Domstolsverkets promemoria med begäran om författningsändringar när det gäller förordnande att arbeta för annan domstol m.m.

» Promemoria: ämställda pensioner

» Läs fler remissvar på webbplatsen.

 
Avtal & Skrifter

» Rapport: Arbetsmiljön i statlig sektor 2015

» Läs avtal och skrifter på webbplatsen.

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» 30/11 Inspirationsseminarium: Aktivt medarbetarskap

» 10/11 Utbildning BESTA - befattningsklassificering för statistik

» 8/11 Utbildning: URA - villkor vid olika former av utlandsuppdrag

» 25/10 Utbildning: Löne- och anställningsvillkor i staten

» Se fler aktiviteter i kalendern.

 
Kontakt

Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay