Webbversion

 

Nummer 82016-10-27

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Arbetsgivarverkets årliga medlemsundersökning – din möjlighet att påverka

27 oktoberMEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket genomför årligen en webbaserad medlemsundersökning. Årets enkät, som kortats ner och fått ny struktur, skickas ut 3 november.

Läs hela nyheten på medlemssidan.

Intressanta seminarier för dig som medlemschef

27 oktoberNYHET

Den närmsta tiden har du som är högsta chef för en medlem i Arbetsgivarverket möjlighet att ta del av seminarier om ledarskapsutveckling och goda exempel för att minska sjuktalen inom staten.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Ny logotype ska profilera staten som attraktiv arbetsgivare

12 oktoberMEDLEMSNYHET

Som ett led i arbetet med att profilera staten som attraktiv arbetsgivare har Arbetsgivarverket tagit fram en logotype som ska användas i annonser och annat profilmaterial för att stödja den statliga sektorns kompetensförsörjning.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Det goda ledarskapet består av tre M

NYHETLäs hela nyheten på webbplatsen

Vibeke Pålhaugen, grundare och VD för Chefshuset, pratade på ett frukostseminarium om den förändrade chefsrollen, vad chefer behöver för att prestera som bäst i sin arbetsgivarroll och hur vi kan öka chefsrollens attraktivitet. Se en inspelning av seminariet här.

Läs hela nyheten på webbplatsen.

Nyanlända akademiker får mentorer från statliga arbetsplatser

18 oktoberMEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverkets mentorprogram är ett av flera statliga initiativ för att underlätta nyanlända akademikers etablering på arbetsmarknaden.

Kammarkollegiet berättar varför man valt att medverka i programmet

Eva Valtersson, utredare vid Kammarkollegiet, berättar varför hon vill bli mentor

Nyckeln till framgång är samarbete och dialog

17 oktoberMEDLEMSNYHET

Kompetensförsörjningen står högt på Trafikverkets agenda. Kanske inte så mycket på grund av pensionsavgångar utan mer på grund av att det råder arbetskraftsbrist inom många tekniska områden.

Läs hela nyheten på medlemssidan.

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Läs Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen.

 
Remisser

» Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39)

» Läs fler remissvar på webbplatsen.

 
Avtal & Skrifter

» Läs avtal och skrifter på webbplatsen.

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» 8/11 Utbildning: URA – villkor vid olika former av utlandsuppdrag

» 16/11 Arbetsgivardagen 2016 (Arbetsgivarkollegiet)

» 16/11 Forum: Hur påverkar digitaliseringen arbetsmarknadspolitiken?

» 17/11 Utbildning: Lokal lönebildning

» 18/11 Frukostmöte för chefer: Från kontroll till tillit – en evidensbaserad föreläsning om värderingsstyrning

» 30/11 Seminarium: Aktivt medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan

» Se fler aktiviteter i kalendern.

 
Kontakt
 
 


Detta mail skickas med IdRelay