Webbversion

 

Nummer 12017-02-23

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Anna Falck ny förhandlingschef för de statliga arbetsgivarna

2017-01-09NYHET

Luftfartsverkets HR-direktör Anna Falck blir ny förhandlingschef på Arbetsgivarverket. Anna Falck tillträder den 1 juni.

- Strategin för de statliga arbetsgivarna med visionen "Arbetsgivare för framtiden – statens kompetens utvecklar samhället", bygger på att de moderna och funktionella avtalen inom statens avtalsområde kan fortsätta att utvecklas. Jag ser det som ett spännande uppdrag att tillsammans med Arbetsgivarverkets medlemmar och medarbetare få leda det arbetet, säger Anna Falck.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Stort intresse för Arbetsgivarverkets föreläsning om gamification

2017-02-22NYHET

Föreläsare var Joakim Eklund, som själv har ägnat drygt 20 år åt att skapa prisbelönta spel för bland annat utbildning, underhållning och information. Han menar att omkring 1,5 miljarder människor spelar någon form av spel varje dag och ökningen sker främst bland kvinnor.

Läs hela nyheten och se filmen på webbplatsen 

Fortsatt stor IT-brist i staten, men cheferna stannar trots högkonjunktur

2017-02-03NYHET

Bristen på arbetskraft inom statlig sektor fortsätter att öka, det visar Konjunkturbarometern för statlig sektor.

- Det är tydligt att effekterna av högkonjunkturen påverkar de statliga verksamheterna allt mer. Nästan 7 av 10 medlemmar i Arbetsgivarverket rapporterar att de någon gång det senaste halvåret haft brist på lämpliga sökanden inom ett eller flera områden. Framför allt är bristen stor inom IT-området men även för forskning och utbildning och för juridiskt och allmänt utredningsarbete finns brist rapporterat, säger Matti Särngren, utredare.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Läs Arbetsgivarverket informerar: En ökad konkurrens om arbetskraft påverkar statsförvaltningen

Läs rapporten: Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en prognos för 2017

Moderna beredskapsjobb

2017-02-06MEDLEMSNYHET

På Arbetsgivarverkets webbplats hittar du information, frågor och svar om regeringens uppdrag till statliga myndigheter att genom tidsbegränsade anställningar, i så kallade moderna beredskapsjobb, anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Där finns också filmen från seminariet som hölls 26 januari.

Läs mer på webbplatsen

Ledarförsörjning diskuterades på chefsträff

2017-02-14NYHET

Ungefär 20 personer med ansvar för strategisk chefsförsörjning från bland annat Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården och FMV ingår i chefsnätverket "Chefsförsörjning – utveckling i samverkan". På årets första träff diskuterades bland annat hur staten jobbar för att identifiera framtidens ledare och hur vi utvecklar våra medarbetare mot en ledarroll.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Öppen föreläsningsserie

2017-01-17MEDLEMSNYHET

Under 2017 erbjuder vi en öppen föreläsningsserie med fyra lunchföreläsningar på temat innovation och arbetsgivarpolitik. På nästa lunchföreläsning, som hålls 4 april, ställer vi oss frågan hur statliga arbetsgivare kan använda arbetsgivarpolitiken för att möta ett flexiblare arbetsliv och samtidigt säkra kompetensförsörjningen.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Nya ledamöter i medlemråden

2017-02-20MEDLEMSNYHET

Klas Eksell från Försvarsmakten och Therese Branevig från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har utsetts till nya ledamöter i medlemsråd 1 respektive medlemsråd 3.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Svenska erfarenheter inspirerar utvecklingen av lönebildningen i Sloveniens statsförvaltning

2017-01-25NYHET

Arbetsgivarverket har på uppdrag av EU-kommissionen tillsammans med Frankrike, Irland, Portugal och Nederländerna bistått den slovenska statsförvaltningen i en workshop om lönebildning. Sverige presenterade systemet med individuell lönesättning i den svenska statsförvaltningen.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Tillägg till uppdrag

2017-02-07MEDLEMSNYHET

Regeringen uppdrar åt myndigheter att mellan den 1 februari 2017 och den 31 december 2018 gemensamt ta emot i genomsnitt minst 1 000 personer per år med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Jobba statligt registrerat som varumärke

2017-02-03NYHET

Varumärket Jobba statligt, som har registrerats hos Patent- och registreringsverket per den 31 januari 2017, kommer att användas för att marknadsföra staten som attraktiv arbetsgivare.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» En ökad konkurrens om arbetskraft påverkar statsförvaltningen 
» Principiellt viktigt avgörande avseende konsekvenserna av att ett anställningsbeslut undanröjs 
» Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2017 
» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen

 
Remisser

» EU-kommissionens meddelande om samråd om en europeisk pelare för sociala rättigheter 
» Förslag till ändringar i europaparlamentets och rådets förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen
» Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten 
» Läs alla våra remissvar på webbplatsen

 
Avtal & Skrifter

» Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en prognos för 2017 
» Läs avtal och skrifter på webbplatsen

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Frukostseminarium för chefer: Att bygga kultur för framgång 
» Löne- och anställningsvillkor i staten 
» Att anställa i staten (reservplatser) 
» Se alla våra aktiviteter i kalendern

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay