Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Jan Åke Simonsson
0706-40 60 99
(jan-ake.simonsson@vg..)

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid (ralph.harlid@vgregion.se)
0708-16 31 00

Koordinator
Anne Bylund (anne.natverken@teli...)
0705-67 83 90

Charlotta Gyland (charlotta.gyland@skane.se)
0768-87 04 38

Webbansvarig
Landstingens webbredaktörer
  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Det finns flera viktiga begrepp som används runt om i landet. Jämlik hälsa, jämlik vård, jämställd vård, vård på lika villkor, sociala investeringar, sociala investeringsfonder osv. Tolkningarna visar sig också av naturliga skäl bli olika och det blir uppenbart hur viktigt det är att vi vet vad vi menar, d v s att vi ger oss tid att diskutera vad begreppen står för - hur ska vi annars kunna göra skillnad?

Nätverken har, och kommer under året fortsätta diskutera de olika begreppen och vad de står för. Hur ska vi annars kunna veta att hälsan blir mer jämlik – och att vård ges på lika villkor?

Planeringen för Nätverkskonferensen 5-6 februari 2014 pågår för fullt och har du tips och idéer kring temat: Hälsa – ett gemensamt ansvar så får du gärna höra av dig!

Trevlig Valborgsmässoafton önskar
Jan Åke Simonsson, Ralph Harlid, Anne Bylund och Lotta Gyland

Kort från ordföranden

Läs korta reflektioner från ordföranden i våra två syskonnätverk.

Jan Åke Simonsson, ordförande Hälsa och Demokrati

Ralph Harlid, ordförande Uppdrag Hälsa

Temaseminarium 1 mars

På temaseminariet denna gång byttes erfarenheter kring två områden, samtal med befolkningen och jämlik hälsa. Läs mer i minnesanteckningarna.

Läs minnesanteckningarna

NUH Nätverksgruppsmöte 7 mars

Nätverksgruppen bytte denna gång erfarenheter kring det professionella uppdragsgivandet med utgångspunkt från några landstings budget- och planeringsprocesser. Läs mer i anteckningarna.

Läs minnesanteckningarna

BildNationella prioriteringskonferensen 2013

Den sjunde nationella prioriteringskonferensen kommer att arrangeras i Gävle 21-22 oktober 2013.

Ansvar för prioriteringar i ett nytt hälso- och sjukvårdslandskap
Konferensen önskar fördjupa utbytet mellan aktörer och skapa möten för debatt och dialog. Pågående prioriteringsarbeten runt om i landet talar för att denna konferens kommer att präglas av nya praktiska erfarenheter.

Läs mer om prioriteringskonferensen

Konferens Hälsoekonomi + medicinteknik = sant

Inom området upphandlings- och medicinteknik är hälsoekonomi en viktig del att utveckla. Hur ska detta göras? Hur kan effektiviteten i vården öka? Hur kan vi på ett bättre sätt möta framtidens utmaningar?

Nätverket har varit med i planeringen av denna konferens där syftet är att åskådliggöra hur hälsoekonomi inom medicinteknikområdet kan skapa förutsättningar för en vård som är anpassad efter medborgarnas behov samt även långsiktigt hållbar.

2 oktober 2013
Citykonferensen Ingenjörshuset-lokal Polhemssalen, Stockholm

Anmälan via länk

Läs inbjudan och program

Nationell plattform för jämlik hälsa och vård

Hälsan i Sverige utvecklas i positiv riktning. Men inte för alla och inte överallt. Det finns skillnader både i vilken vård människor får och hur friska de är. Hälso- och sjukvårdssystemet har en viktig roll i att påverka detta. Framförallt genom att leverera likvärdig vård och att företräda hälsofrågor i samhällsplaneringen.

Nationell konferens om jämlik vård 21 mars 2014.

Läs mer om Nationell plattform för jämlik hälsa

Screening Östergötland

I föreliggande rapport behandlas begreppet screening, den screeningverksamhet som bedrivs i Östergötland, och Socialstyrelsens nya modell för införande och bedömning av nationella screeningprogram.

Screening särskilt utredningsuppdrag

För att dela intressanta rapporter som tas fram i ditt landsting/region, kontakta webbredaktören i ditt landsting.

Webbredaktörer www.natverken.se

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinatorn Anne Bylund 070-56 783 90