Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Jan Åke Simonsson
0706-40 60 99
(jan-ake.simonsson@vg..)

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid (ralph.harlid@vgregion.se)
0708-16 31 00

Koordinator
Anne Bylund (anne.natverken@teli...)
0705-67 83 90

Webbansvarig
Landstingens webbredaktörer
  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Hej nätverkare runt om i landet!

Planeringen för Nätverkskonferensen 5-6 februari 2014 i Sundsvall är i full gång. Jämtland och Västernorrland är värdlandsting denna gång och temat för konferensen är: Hälsa – ett gemensamt ansvar!

Tyvärr visar det sig att det förhandsmeddelande om konferensen i form av ett vykort som skickades ut i mars inte nått ut som tänkt. Därför vill vi be er att hjälpa till med att sprida information om konferensen så att dagarna kan ”streckas” i kalendrarna. Vi kommer även att se över hur vi kan hitta bättre sändlistor när själva inbjudan skickas ut tidig höst.

Tack Charlotta!
Charlotta Gyland lämnar sitt uppdrag som koordinator på halvtid i Nätverken för att ägna sig åt Region Skånes utmaningar på heltid. Lotta har varit en stor tillgång för Nätverken och vi önskar henne lycka till och välkommen tillbaka!

Vi vill önska er alla en härlig sommar och så hoppas vi att vi ses på våra aktiviteter i höst!

Jan Åke Simonsson, Ralph Harlid och Anne Bylund

Kort från ordföranden

Läs korta reflektioner från ordföranden i våra två syskonnätverk.

Jan Åke Simonsson, ordförande Hälsa och Demokrati

Ralph Harlid, ordförande Uppdrag Hälsa

NHD Nätverksgruppsmöte 17 maj

Nätverket Hälsa och Demokrati träffades 17 maj för att diskutera sociala investeringar och jämlik hälsa. Sociala investeringar ska bidra till jämlik hälsa. Det handlar om ett helt nytt tankesätt.

För att nå en jämlikare hälsa behöver den ojämlika hälsan identifieras och följas upp. Det finns grupper som vi inte når, hur fångar vi upp dem för att kunna göra skillnad? Frågeställningarna är stora och komplexa, men oerhört viktiga och intressanta att byta erfarenheter kring. Läs mer i anteckningarna.

Läs minnesanteckningarna

NUH Nätverksgruppsmöte 31 maj

En viktig funktion har de tjänstemän som ansvarar för stödet till de förtroendevalda. Det är en utmanande och inte alltid enkel uppgift att via stödet till de förtroendevalda bidra till att befolknings- och behovsperspektivet utvecklas.

Hur stödjer man utan att ta över initiativ och ansvar? Hur kan arbetet/processerna bidra till att skapa legitimitet för demokratiska beslut? Hur kan man bidra till att legitimitet skapas i samverkan med andra huvudmän och aktörer? Vilken kunskap behövs för att utveckla befolkningsföreträdarrollen? Dessa frågor diskuterades i Nätverket Uppdrag Hälsa den 31 maj.

Läs minnesanteckningarna

Temaseminarium 4 juni

När de båda nätverken träffades 4 juli var det jämlik vård på dagordningen. Vad menar vi med jämlik vård och hur bidrar den till jämlik hälsa? Hur kan en stärkt patientmakt bidra till en jämlik hälsa? Läs mer i anteckningarna.

Läs minnesanteckningarna

BildNya Perspektiv i Värmland

Värmlands framgångsrika arbete med de gemensamma utmaningarna. I maj träffades man för åttonde gången för att följa upp de gemensamma mål man satt och även komma överens om nya. Ta del av artiklar i tidningarna från presskonferensen.

Artikel i NWT
Artikel i Värmlands Folkblad
Pressmeddelande

Konferens Hälsoekonomi+ medicinteknik=sant
Vinst för alla!

Inom området upphandlings- och medicinteknik är hälsoekonomi en viktig del att utveckla. Hur ska detta göras? Hur kan effektiviteten i vården öka? Hur kan vi på ett bättre sätt möta framtidens utmaningar? Syftet med konferensen är att åskådliggöra hur hälsoekonomi inom medicinteknikområdet kan skapa förutsättningar för en vård som är anpassad efter medborgarnas behov samt även långsiktigt hållbar.

2 oktober 2013, registrering från kl 9:00, moderator inleder klockan 9:30
Citykonferensen Ingenjörshuset - lokal Polhemssalen, Stockholm

Målgrupp:
Hälso- och sjukvårdsdirektörer, inköpschefer, upphandlare, medicintekniska chefer, IT-chefer och hälsoekonomer i landstingen/regioner, medinteknikföretag, hälsoekonomer på myndigheter samt fackliga organisationer.

Anmäl via länk
Läs inbjudan

PrioNytt

Senaste nytt från Prioriteringscentrum, ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg.

Läs PrioNytt 2-2013

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinatorn Anne Bylund 070-56 783 90