Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Jan Åke Simonsson
0706-40 60 99
(jan-ake.simonsson@vg..)

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid (ralph.harlid@vgregion.se)
0708-16 31 00

Koordinator
Anne Bylund (anne.natverken@teli...)
0705-67 83 90

Sofie Edberg (sedberg@hotmail.se)
0703-49 72 40
  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Tack till alla medlemmar, föreläsare och samarbetspartners för ett lärorikt erfarenhetsutbyte under året! Det har varit spännande att träffa och lära känna så många, både förtroendevalda och tjänstemän.

Vi hoppas att vi ses i Sundsvall i februari på den 11:e Nätverkskonferensen!

Med önskan om en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Jan-Åke Simonsson, Ralph Harlid, Anne Bylund och Sofie Edberg

Kort från ordföranden

Läs korta reflektioner från ordföranden i våra två syskonnätverk.

Jan Åke Simonsson, ordförande Hälsa och Demokrati

Ralph Harlid, ordförande Uppdrag Hälsa

BildDu har väl anmält dig till Nätverkskonferensen!

Välkommen till Nätverkens 11:e nationella konferens på Hotell Södra Berget i Sundsvall den 5:e och 6:e februari 2014. Temat är Hälsa - ett gemensamt ansvar.

Landstinget Västernorrland och Jämtlands läns landsting har tagit över stafettpinnen och står som värdar för Nätverkonferens 2014.

natverken.se/nvk2014

Följ Nätverkskonferensen och Nätverken på Facebook

Årsmöte Nätverken

Nätverken hade sina årsmöten 5 december och bland annat avhandlades verksamhetsberättelserna.
Ledamöterna i respektive arbetsutskott för 2014 är:

Nätverket Hälsa och Demokrati
Jan-Åke Simonsson Västra Götaland, ordförande, Lars-Joakim Lundquist Stockholm, vice ordförande.
Övriga ledamöter är Britt Westerlund, Norrbotten, Berit Wirödal, Skåne, Harriet Hedlund, Västerbotten, Ingeborg Wiksten, Västernorrland och Ulrika Jörgensen, Halland.

Verksamhetsberättelse Hälsa och Demokrati

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ralph Harlid Västra Götaland, ordförande, Annika Mellqvist, Blekinge, Christina Ståhl, Skåne, Åsa Löfvenberg, Värmland, Gunilla Benner-Forsberg, Stockholm, Staffan Carlsson, Halland samt Anders Öhlund, Norrbotten.

Verksamhetsberättelse Uppdrag Hälsa

Temaseminarium 6 december

Årets sista temaseminarium handlade om beslutsfattande och styrning. Mona Riabacke som inledde dagen problematiserade kring på vilka grunder vi fattar våra beslut. Milan Knezevic, Sörmland bidrog med sina tankar och erfarenheter av ekonomiska incitament.

Slutligen gick Ralph Harlid, Västra Götaland igenom kännetecken för olika styrningsmodeller; ekonomistyrning, produktionsstyrning, kunskapsstyrning och behovsstyrning och vad som blir huvudfokus beroende på vald modell.

Läs mer i anteckningarna

Nätverksgrupp NUH

Den 5 december 2013 höll Nätverket Uppdrag Hälsa årets sista nätverksgruppsträff.
Temat för dagen var beslutsfattande och tjänstemannarollen. Om att simulera i olika dynamiska datormodeller och då kunna presentera en "verklighet" där man kan modellera och agera utifrån bättre, alternativa beslutsunderlag förevisade Stefan Bengtsson, funktionsledare vid Stockholms läns landstings KompetensCentrum.

Ralph Harlid, ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa, ledde gruppen genom en dialog kring de utmaningar som tjänstemän har, bland annat när det gäller det komplexa arbetet med prioriteringar, att producera relevant kunskaps- och beslutsunderlag och inte minst kring det utmanande samspelet mellan tjänstemän och politiker.

Läs mer i anteckningarna

BildRapporter på www.natverken.se

Häftet Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling. En introduktion baseras på rapporten Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling, publicerad av Landstinget Dalarna 2010.

Främja hälsa - en nyckel till hållbar utveckling. En introduktion

BildÖppna jämförelser 2013

I Öppna jämförelser 2013 noteras bla att Socialstyrelsen - för att uppmärksamma vikten av förebyggande insatser - har gjort en öppen jämförelse av hälsoinriktad hälso- och sjukvård. Här har man alltså tittat på särskilda indikatorer som speglar delar av den hälsofrämjande och den sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvården. Redovisningen innehåller både individperspektivet och befolkningsperspektivet. dessa senare indikatorer ska bla belysa en jämlik hälsoutveckling i befolkningen.

Öppna jämförelser 2013

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinatorn Anne Bylund 070-56 783 90