Ser nyhetsbrevet konstigt ut
 
 

Bild

Välkommen på vårens seminarier!
Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla
- varmt välkommen!
 

17 februari - Narratives of ethnicity-related experiences
Seminariet, som är på engelska, hålls av Dr. Moin Syed som är utvecklingspsykolog och verksam vid Department of Psychology, University of Minnesota. Moin kommer att berätta om sin forskning om narrativ (dvs. berättelser) och hur dessa bl.a. fungerar som representationer av etnisk identitet grundade i individens livserfarenheter. En idé som han har utvecklat i flera skrifter och som han kommer att tala om är den process genom vilka visa narrativ fungerar som så kallade överordnade narrativ (”master narrative”) för sociala grupper och samhällen.

Plats: Konferensrum Humboldt E433, Högskolan Väst
Tid: 13.15-16
Anmälan görs till jennie.ryding@hv.se senast den 15 februari.

 

30 mars - Ungdomars tro och livstolkningar
Det svenska samhället brukar beskrivas som sekulärt i jämförelse med de flesta andra, och trosfrågor ses ofta som något som hör till den privata sfären. Men Sverige är också ett pluralistiskt samhälle, och i många ungdomars liv spelar religionen en viktig roll. Oavsett om man har en religiös tro reflekterar de flesta om meningen med livet, sin plats i tillvaron och etiska frågor.

Karin Kittelman Flensner, Signild Risenfors och Kerstin von Brömssen, alla verksamma på Högskolan Väst, har i olika forskningsprojekt studerat ungdomars tro och livstolkningar och vad det betyder för deras identitet i olika sammanhang. I det här seminariet samtalar de, med utgångspunkt i egna och andras studier om vilken betydelse som tro och livstolkningar spelar i olika ungdomars liv och hur dessa ämnen tas upp i skolan, framför allt i religionsämnet. Vilken plats ges elever att utveckla sina livstolkningar tillsammans med andra i skolan och hur kan skolan bidra till ökad förståelse och respekt för olika livstolkningar och trosuppfattningar?

Plats: Konferensrum Humboldt E433, Högskolan Väst
Tid: 13.15-16
Anmälan görs till jennie.ryding@hv.se senast den 28 mars.
 

13 april - En kritisk diskursanalys av ”ADHD”-diagnosen
Ett ämne som berör oss - Elisabeth Punzi, Linda Lundin, Soly Erlandsson - som psykologer och forskare i psykologi är hur man på ett mycket ensidigt sätt betraktar barn som uppfattas som avvikande i sitt beteende. Vad vi närmast åsyftar är den biomedicinska diskursen där ”ADHD” idag är den vanligaste diagnosen som ges till barn som uppfattas som hyperaktiva, impulsiva och/eller ouppmärksamma.

Vi har studerat ett material som föräldrar, vars barn uppfattas ha dessa problem eller föräldrar vars barn redan fått diagnosen ”ADHD”, har tillgång till via internet: ”What is Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD, ADD)?”.

Ansvariga för den rådgörande texten om ”ADHD” är en grupp experter knutna till ”National Institut of Mental Health (NIMH), USA. I granskningen av informationen till föräldrarna har vi utgått från en diskursiv psykologisk metod med avsikten att ha ett kritiskt perspektiv på den information som av NIMH sprids på nätet. USA har blivit ett epicenter för ”ADHD”-forskningen samt skolbildande för länder i Europa inklusive Sverige.

Plats: Konferensrum Padua I424, Högskolan Väst
Tid: 13.15-16
Anmälan görs till jennie.ryding@hv.se senast den 11 april.

 

25 maj - Unga flyktningars utbildningsmässiga och psykosociala utmaningar vid bosättning
Lutine de Wal Pastoor arbetar som seniorforskare vid det norska Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hennes forskning handlar om barn och ungdomar med flykting- och minoritetsbakgrund, och har fokus på sociokulturella och psykosociala förutsättningar för en inkluderande skolmiljö.

Vid seminariet berättar Lutine om två av sina forskningsprojekt, som båda handlar om flyktingungdomars bosättning och etablering i det nya landet. I det ena projektet var fokus på ungdomarnas skolsituation och de utmaningar som de upplevde. Lutine diskuterar i det sammanhanget behovet av en ”flyktingkompetent skola”. Det andra projektet, Coming of Age in Exile, är ett stort, relativt nystartat nordiskt projekt med fokus på unga flyktingar, som har kommit ensamma eller med sina familjer. Vi får särskilt får höra om en kvalitativ delstudie som handlar om ungdomarnas övergångar i utbildningsystemet – men också om de psykosociala övergångsprocesser som ungdomarna genomgår när de bosätter sig i Norge. Seminariet hålls på norska.

Plats: Konferensrum Humboldt E433, Högskolan Väst
Tid: 13.15-16
Anmälan görs till jennie.ryding@hv.se senast den 23 maj.
 

 

Läs mer om högskolans barn- och ungdomsforskning
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning
 
Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.
För att avregistrera dig 
Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här
 
 


 

Högskolan Väst på FacebookFACEBOOK

Gilla Högskolan Väst
på Facebook! Där kan du också ställa frågor till oss.
 

 
 
HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
info@hv.se
 

REDAKTÖR
Emma Sorbring
emma.sorbring@hv.se
0520-22 37 12
 Detta mail skickas med IdRelay