Ser nyhetsbrevet konstigt ut
 
 


Nyhetsbrev mars 2016
Forskargruppen LINA har funnits några år nu, och här under våren går vi lite grand in i en ny fas. Det finns massor av saker som ligger i pipeline och som vi återkommer till och berättar mer om inom kort. Vi går en spännande framtid till mötes, men redan nu händer det massor. Till exempel drar det ihop sig till disputation för en av miljöns doktorander, och fler är på väg. Ute smälter snön, våren är på väg, och kunskapen om AIL och dess möjligheter sprids för varje ny kull med studenter som går ut i arbetslivet. Hoppas ni vill följa med på resan, och tveka inte att höra av er om ni har frågor eller är intresserade av utbyte. AIL handlar om kunskap i samverkan!
 

Bild

Forskning som kan rädda liv
Doktoranden Annika Andersson närmar sig slutet av sin forskarutbildning. Under snart 5 års tid har hon tittat på så kallade blåljusorganisationer – polis, räddningstjänst och ambulans – och hur deras samverkan kan bli bättre genom övning.

Annika Anderssons forskning visar hur övningar kan genomföras för att skapa möjlighet att testa gränser mellan de olika yrkesgrupperna. De är också centrala för att skapa ett strukturerat reflektionstillfälle som ger andra förutsättningar för lärande.

- Varje yrkesområde är jätteduktiga på sina ansvarsområden men forskning visar att samverkan är särskilt svårt och kan vara avgörande för utfallet. Vi ser mer och mer komplexa fall till exempel med hotsituationer. Vid övningstillfället kan man då utsätta deltagarna för extra svåra situationer och de får då möjlighet att sätta fingret på de samverkansutmaningar som uppstår i det man praktiskt gör. Vilka gränser kan man gå över? Vilka gränser är viktiga att bevara? Till skillnad från vid skarpa insatser kan man tillåtas pröva olika sätt att agera och faktiskt göra misstag.

Annika Andersson ger ett tydligt exempel från en övning med blåljusstudenter: Vid en fullskalig övning om ett stort ungdomsbråk på ett disco med farhåga om brand, tillkallas alla tre blåljusorganisationerna. Var och en tar sig an sina delar. Polisen meddelar att ”nu är byggnaden säkrad” vilket för dem innebär att det inte finns några gärningsmän kvar i byggnaden. När räddningstjänsten hör detta uttryck tänker de något helt annat: de tror att byggnaden är säkrad utifrån att det inte finns någon risk för att något ska rasa, fatta eld el dyl. Detta får effekt även för ambulanspersonalens agerande.

- Det är viktigt att sådana utmaningar och motsättningar inte göms undan. Genom att man efter övningen får tillfälle att reda ut begreppen, vad man gjorde och vad man kunde gjort annorlunda skapar man en större förståelse för varandras arbetssätt och prioriteringar. Detta kan man ta med sig till nästa skarpa händelse och kanske medför detta att man till och med räddar liv.


Det här var ett smakprov från Annikas kommande avhandling. Vi kommer att berätta mer i vårt nästa nyhetsbrev!
 

 
Läs mer om forskningsmiljön LINA
 
Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.
För att avregistrera dig 
Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.
 
 


Lunchseminarium
17 mars 2016
Universitetet som ankarinstitution

31 mars 2016
Omställning i praktiken - En fallstudie om SAAB Automobils konkurs

7 april 2016
En terapeutisk kultur i ungdomsskolan- coaching och marknadfiering

 


Nytt forskningsprojekt:
Utveckling av centralorter

Under en treårsperiod kommer Högskolan Väst att samverka med sex kommuner i projektet Urban Platsinnovation. Interreg Sverige-Norge har beviljat projektet totalt 30 miljoner kronor i EU-medel. Syftet är att projektet ska bidra till kunskapsutveckling och kunskapsspridning om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för invånare och besökare.
Mer information

 


Sociala medier - en plats för lärares kompetensutveckling?
Flera forskare på Högskolan Väst studerar just digitaliseringen i skolan och dess påverkan på lärandet. Ett av forskningsintressena handlar om sociala medier och lärares kompetensutveckling – något som diskuterades på ett lunchseminarium nyligen.
Läs hela nyheten

 


Nya utbildningar
Högskolan Västs satsning på Arbetsintegrerat lärande går vidare. Nu finns det två nya magisterinriktningar att välja på inom hälsopromotion och sociologi.
Utbildningarna drar igång hösten 2016 och finns både på hel- och halvfart.

Läs mer om AIL-magisterutbildningarna här
(se Program, avancerad nivå)

 
 
 
HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
info@hv.se
 

REDAKTÖR
Eddy Nehls
eddy.nehls@hv.se
070-6022527
 Detta mail skickas med IdRelay