Ser nyhetsbrevet konstigt ut
 
 

Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön på Högskolan Väst bjuder in till seminarier hösten 2016
Seminarierna hålls på Högskolan Väst och är öppna för alla intresserade. Deltagande är gratis. Välkommen!

16 september kl. 13.15-15.15, konferensrum Padua (I424)
Susanne Holm, doktorand i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst.
Bygga broar till något nytt - Om tvärprofessionell samverkan i skolan för att stödja ungas livsval.
Susanne håller planeringsseminarium om sitt nyligen påbörjade avhandling som bär arbetsnamnet Bygga broar till något nytt - Om tvärprofessionell samverkan i skolan för att stödja ungas livsval. Avhandlingsprojektet bygger på ett samarbete mellan Västerviks kommun BUV-miljön vid Högskolan Väst och handlar om hur studie- och yrkesvägledare, lärare och andra i skolan tillsammans kan utveckla nya sätt att arbeta med elever och deras aspirationer för framtiden. Kerstin von Brömssen är diskutant.

Anmälan till Claudia Zollinger, claudia.zollinger@hv.se senast den 14 september.

28 september kl. 14-16, konferensrum Oxford (G228)
Girma Berhanu, professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet.
Vad ger det oss som akademiker och forskare att ha ett aktivt samhällsengagemang och arbeta med samhällsförändring tillsammans med dem det berör?
Vad kan vi bidra med och vilka utmaningar finns? Vi har bjudit in Girma Berhanu för att diskutera denna typ av frågor med oss med utgångspunkt i det arbete han har startat kring bl.a. mentorskap och läxläsning med elever i Biskopsgården.

Anmälan till Claudia Zollinger, claudia.zollinger@hv.se senast den 26 september.

18 oktober kl. 13.15-15.30, konferensrum Padua (I424)
Åsa Palviainen, professor vid Universitetet i Jyväskylä
Två- och flerspråkighet i skola och förskola ur ett finländskt perspektiv
Nyfiken på PISA-landet? Finland har som officiellt tvåspråkigt land en lång historia av att utbilda på finska och på svenska. Samtidigt förändras samhället snabbt och påverkar såväl pedagogiska som språkideologiska synsätt. Seminariet utgår från två pågående forskningsprojekt om tvåspråkighet i förskolor och familj men utrymme lämnas också för allmän diskussion och frågor.

Anmälan till Claudia Zollinger, claudia.zollinger@hv.se senast den 16 oktober.

3 november kl 13.15–15.30, konferensrum Padua (I424)
Jesper Andreasson, idrottsvetare och docent vid Linnéuniversitetet
Fitnessrevolutionen – ungdom, kropp och kön
Seminariet tar sin utgångspunkt i gym och fitnesskulturens historiska utveckling. Med hjälp av fallstudier ifrån en rad olika länder diskuteras sedan hur globaliseringen av denna kulturföreteelse kommit att påverka dagens unga människor och deras sätt att relatera till kropp, hälsa, träning och genus.

Anmälan till Claudia Zollinger, claudia.zollinger@hv.se senast den 1 november.

11 november kl 13.15 Disputation
Eva Johansson, doktorand i pedagogik vid Göteborgs Universitet
Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget - En etnografisk studie om bedömning i förskolekontext.
Studien granskar de bedömningspraktiker som formas i förskolan i en tid av förändrad statlig styrning. Den visar att det finns en ambivalens bland förskollärare när det gäller bedömning. Den ökade betoningen på bedömning och lärande verkar kunna både stärka och stå i konflikt med identiteten som förskollärare. Resultaten indikerar också att barngruppernas sammansättning kan påverka vad som fokuseras i bedömningarna på en förskola, och därmed vilka kunskaper och socialiserande budskap som förmedlas till barnen – t.ex. att vara kreativ vs att följa regler; att kommunicera sina idéer vs. att ”tala rätt”.

Disputationen sker på Högskolan Väst, lokal meddelas via hemsidan.

Ingen anmälan behövs.

1 december kl.13.15-15, konferensrum Greifswald (G426)
Osa Lundberg, lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet
Marginalisering, utanförskap och segregation i skolans innehåll och arbetssätt
Seminariet tar ett ubildningssociologisk perspektiv på kunskap och lärande och hur det bidrar till exkludering och andrafiering av elever i en förortsskola. Utifrån min avhandling diskuteras hur skolan formulerar annanhet, hur det sedan försöker överbrygga och kompensera för detta annanhet och var det finns utrymme för förändring.

Anmälan till Claudia Zollinger, claudia.zollinger@hv.se senast den 29 november.

19-20 december Internat för BUV-gruppens medlemmar

Plats: Ljungskile Folkhögskola. Obligatorisk anmälan; inbjudan med mer information kommer per mail.
 

 

Läs mer om högskolans barn- och ungdomsforskning
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning
 
Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.
För att avregistrera dig 
Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här
 
 

Bild

Forskarfredagpodden med Anette Bolin
Ett nytt avsnitt av högskolans Forskarfredagpodd släpptes i slutet av augusti. Denna gång med Anette Bolin som är verksam inom barn- och ungdomsvetenskap. Vad driver henne, vad forskar hon om och vad har hon för drömmar? Lyssna här

 

Bild

Forskning à la Skavlan om digitalisering
Ett lite annorlunda forskarsnack i ett "Skavlanliknande" format. Morgan Larsson, välkänd radioprofil och författare, ställer nyfikna frågor och lotsar publiken igenom ett lättsamt samtal med några av högskolans forskare. Samtalet kretsar kring digitaliseringen av samhället. Vad sker med våra barn? Vad händer med skolarbetet? Många frågor som kanske får ett svar av våra duktiga och insatta forskare. Emma Sorbring fårn BUV-miljön är en av deltagarna.

Tid: Fredag 30 september kl 16 - ca 18
Plats: Entré AIL, Högskolan Väst
OBS! Anmälan senast 26 sept. Till anmälningsformulär

Öppet för alla - varmt välkommen!

 

Högskolan Väst på FacebookFACEBOOK

Gilla Högskolan Väst
på Facebook! Där kan du också ställa frågor till oss.
 

 
 
HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
info@hv.se
 

REDAKTÖR
Emma Sorbring
emma.sorbring@hv.se
0520-22 37 12
 Detta mail skickas med IdRelay