Ser nyhetsbrevet konstigt ut
 
 

Bild

Orättvis bedömning av förskolebarn
Svensk förskola är numera en del av en stark bedömningskultur. Men det är sociala förmågor hos barnen snarare än lärande som bedöms av förskollärarna, visar en avhandling av Eva M Johansson, verksam vid Högskolan Väst.
Läs mer
 

Mjuk övergång mellan förskola och förskoleklass kräver gemensam pedagogisk vision
Som ett led i ett övergripande kvalitetsarbete har Stenungsunds kommun valt att i samarbete med Högskolan Väst undersöka hur arbetet med övergångar mellan förskola, förskoleklass och skola kan utvecklas i kommunen. Resultatet visar att det är komplext och att de yrkesverksamma och ledningen behöver diskutera och komma fram till en gemensam pedagogisk vision och organisation som gynnar barn och elevers sociala relationer, lärande och utveckling.
Ta del av ny rapport i korthet
 

Bild

Nytt forskningsprojekt om hur internationella konflikter, våldsdåd och terrorhandlingar får konsekvenser i svenska klassrum
Högskolan Väst har beviljats 3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att bedriva ett forskningsprojekt inom ramen för ämnet utbildningsvetenskap. Projektet Globala konflikter med lokala konsekvenser – lärande och diskussioner om mellanösternkonflikter i svenska klassrum ska bedrivas under en treårsperiod.
Läs mer
 

Bild

Han kämpar för rätten att få välja sina egna drömmar
Han säger att han talar för de utsatta – de som inte har den här rösten som han själv lyckats bli stark nog att ha. Han säger också att det viktigaste är inte vad vi gått igenom utan vad vi ska göra åt saken. Genom att vara ute och föreläsa om sina egna erfarenheter av att bli bortgift gör Arkan Asaad just detta – delar med sig och försöker göra något åt hedersproblematiken. Denna gång gjorde han det på den årliga barnkonferensen på högskolan.
Läs mer
 

Bild

Ta del av podcast på temat digitalisering!
Under årets upplaga av ForskarFredag deltog professor Emma Sorbring från BUV-miljön i Forskning a la Skavlan. Där ledde radioprataren Morgan Larsson ett avslappnat samtal med några av högskolans forskare på temat digitalisering. Emma bidrog med att resonera kring hur digitaliseringen påverkar barnen och vilka nya möjligheter och hot som finns framöver. Välkommen att lyssna på liveupptagningen här!
 

 

Läs mer om högskolans barn- och ungdomsforskning
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning
 
Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.
För att avregistrera dig 
Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här
 
 

Bild

Ny professor i pedagogik
BUV-miljön är glada att välkomna Karin Forslund Frykedal som ny professor i pedagogik. Karin har varit verksam vid Linköpings universitet och disputerade 2008. Hennes avhandlingsarbete och även fortsatta forskning har fokus på arbetsgrupper i skolan och elevers tillvägagångssätt vid grupparbete. Nuvarande forskning innefattar två områden: Bedömning av kunskap och kompetens i grupparbete samt Ledarskap och lärarskap i föräldrautbildning i grupp.
Foto: Linköpings universitet

 

Boksläpp!
Nyligen hölls bokrelease på Högskolan Väst för två nya böcker inom ämnet digitalisering. Flera forskare från BUV har bidragit till innehållet. Den ena boken har fokus på socialt arbete och internet medan den andra fokuserar undervisning i digital skolmiljö.
Läs mer

 

Seminarium: Samverkan i trauma och kris
Premiär för gemensam utbildningsdag för studenter som i framtiden kommer arbete med barn! Forskning visar att gemensamma utbildningsdagar är en viktig framgångsfaktor för effektiv samverkan. Studenterna ska därför få möjlighet att ”träna” på att samverka kring barn i situationer av kris. Både kring enskilda barn, på gruppnivå (barn i ett område) samt på kommunnivå. Föreläsare verksamma på Trollhättans Barnahus samt på Mottagingsgruppen i Trollhättan deltar. Dagen genomförs den 14 december.
Kontakt: Anette Bolin

 

Bild

Hur kan idrottsföreningar bidra till barns integrering?
En av BUV-miljöns forskare deltar i ett forskningsprojekt där man tittar på hur man konkret kan göra i t ex en idrottdföreing för att bidra till barns integrering. Vilka svårigheter och utmaningar finns? Både barns och ledares perspektiv tas till vara. Hör Karin Kittelmann Flensner berätta!

 

Save the date!
Den 7 juni 2017 är det dags för BUV:s årliga välbesökta konferens där såväl forskare som verksamhetspraktiker är välkomna att presentera forsknings- och utvecklingsprojekt. Temat denna gång är "Forskning och Praxis i samma rum". Det är en heldagskonferens utan kostnad - inbjudan kommer i början av året men boka gärna dagen redan nu!

 

Högskolan Väst på FacebookFACEBOOK

Gilla Högskolan Väst
på Facebook! Där kan du också ställa frågor till oss.
 

 
 
HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
info@hv.se
 

REDAKTÖR
Emma Sorbring
emma.sorbring@hv.se
0520-22 37 12
 Detta mail skickas med IdRelay