Ser nyhetsbrevet konstigt ut
 
 

Bild

Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön på Högskolan Väst bjuder in till seminarier våren 2017
Seminarierna hålls på Högskolan Väst och är öppna för alla intresserade. Deltagande är gratis. Välkommen!
 

Tidiga insatser - ett projekt i samverkan
En mindre kommun gör en satsning på Tidiga insatser i förskolan och detta innebär t ex att de anställer socialarbetare och specialpedagoger på förskolan. Seminariet handlar om samverkansforskning med förskolan för att undersöka styrkor och behov av och möjligheter till kompetens- och verksamhetsutveckling. Vilka didaktiska utmaningar ges? Vilka utmaningar i relation till andra aktörer innebär detta?
 • Forskare: Olof Wiedel och Lena Nilsson, Högskolan Väst
 • När: 23 mars kl 09.30-12, konferensrum Padua (I424)
 • Anmälan: senast den 21 mars till claudia.zollinger@hv.se

 

Barns och elevers övergångar mellan förskola, förskoleklass och skola - problem och dilemman.
Seminariet tar sin utgångspunkt lärares uppdrag i förskola och skola att utbyta kunskaper, erfarenheter om innehållet i barn och elevers utbildning för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i deras utveckling och lärande. Under seminariet diskuteras vår studies resultat i relation till lärares uppdrag och betydelsen av ett förtroendefullt samarbete vid övergångar mellan olika skolformer för barn och elevers kunskapsutveckling.
 • Forskare: Marita Lundström och Ingrid Granbom, Högskolan Väst
 • När: 12 april kl 13.30-16, konferensrum Salamanca (I324)
 • Anmälan: senast den 10 april till claudia.zollinger@hv.se

 

Nätmobbing
Barn och ungdomars användning av nätet ökar hela tiden. Ett problem som har uppstått i samband med detta är nätmobbning. Nätmobbning som bland annat kännetecknas av att den kan pågå 24 timmar om dygnet, informationen sprids snabbt till en stor publik och den som är utsatt finner ofta ingen fristad från mobbningen. Seminariet handlar om att ge en bild av nätmobbning, hur den tar sig uttryck, hur omfattande den är, och vad man kan göra för att förebygga och åtgärda.
 • Forskare: Sofia Berne, universitetslektor vid Göteborg Universitet
 • När: 28 april kl 09.30-12, konferensrum Humboldt (E433)
 • Anmälan: senast den 26 april till claudia.zollinger@hv.se

 

Child and Youth Studies
Professor Janet Boddy and Dr Louise Gazeley will be talking about their work within the Centre for Innovation and Research in Childhood and Youth (CIRCY), an interdisciplinary research centre at the University of Sussex, UK (see www.sussex.ac.uk/esw/circy). Louise conducts research on the relationship between educational and social disadvantage, addressing issues of equity and exclusion. Janet's research is concerned with family lives and with services for children and families, in the UK and internationally, including studies focused on children in care and care leavers.

OBS seminariet ges på engelska.
 • Forskare: Janet Boddy, Professor of Child, Youth and Family Studies (Education) and Louise Gazeley, Senior Lecturer (Education) University of Sussex
 • När: 16 maj kl 13.30-16, konferensrum Padua (I424)
 • Anmälan: senast den 14 maj till claudia.zollinger@hv.se

 

Motivation in context: insights from case study research.
Although by tradition motivation has been examined as an individual difference variable in cross-sectional designs, in contemporary framings it is viewed as situated, dynamic, emergent and relational. In this seminar we share experiences of spending time in secondary school classrooms during the 2015/2016 school year researching students’ motivation to learn English.

OBS seminariet ges på svenska.
 • Forskare: Al Henry och Cecilia Thorsén, Högskolan Väst
 • När: 30 maj kl 13.30-16, konferensrum Padua (I424)
 • Anmälan: senast den 28 maj till claudia.zollinger@hv.se

 

BUV Konferens: Forskning och Praxis i samma rum
Mer information meddelas senare.
 • När: 7 juni Heldag

 

Barns uppfattningar om språk och språkbruk och den svåra konsten att tolka barns yttranden.
Små barns uppfattningar om språkbruk och flerspråkighet kan studeras med olika fokus, t.ex. utifrån barnens rent språkliga medvetenhet eller utifrån normativa aspekter som berör vad de anser om när och var man ska tala vilket språk och med vem. I seminariet belyses de problem och möjligheter som framträder i forskningsprocessen och som påverkar de resultat som forskaren kan - och bör - presentera vad gäller barns uppfattningar. Vad betyder det t.ex. när ett barn säger "jag kan tre språk och snurra runt fort, fort, fort".
 • Forskare: Elin Almér, Högskolan Väst
 • När: 15 juni kl 13.30-16, konferensrum Padua (I424)
 • Anmälan: senast den 13 juni till claudia.zollinger@hv.se

 

 

Läs mer om högskolans barn- och ungdomsforskning
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning
 
Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.
För att avregistrera dig 
Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här
 
 

Högskolan Väst på FacebookFACEBOOK

Gilla Högskolan Väst
på Facebook! Där kan du också ställa frågor till oss.
 

 
 
HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
info@hv.se
 

REDAKTÖR
Emma Sorbring
emma.sorbring@hv.se
0520-22 37 12
 Detta mail skickas med IdRelay